Zuhal Demir over Tinne Van der Straeten: ‘Blij dat ze bocht aan het nemen is’

Zuhal Demir (N-VA) op 19 juli 2021 © Belga

Volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir zijn Groen en federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten ‘een bocht aan het nemen’ over de volledige kernuitstap in 2025. Dat schrijft ze op Facebook naar aanleiding van de geweigerde vergunning voor een gascentrale in Vilvoorde. Opvallend, want het dossier komt op Demirs bureau. Maar haar post is ‘in geen enkel geval een voorafname op een beslissing’.

Demir reageert op een interview met Van der Straeten in De Ochtend op Radio 1. In dat interview reageerde Van der Straeten onder meer op de beslissing van de provincie Vlaams-Brabant om een vergunning te weigeren voor de nieuwe gascentrale in Vilvoorde. Die weigering is een streep door de rekening van het federale energiebeleid omdat daarin gerekend wordt op nieuwe gascentrales om de kernuitstap in 2025 op te vangen.

De Groen-minister wil van het dossier geen ‘politieke strijd’ maken en vertrouwt erop dat investeerders kunnen rekenen op het naleven van de regels. Als het toch een probleem wordt om de vervangingscapaciteit te realiseren en de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt, kan er beslist worden om tot 2 GW nucleair te verlengen. Dat is ook voorzien in het federale regeerakkoord.

Tinne Van der Straeten (Groen) op 11 februari 2021.
Tinne Van der Straeten (Groen) op 11 februari 2021.© Belga

Toch ziet Vlaams minister Demir dat als een belangrijke ‘bocht’. ‘Waar het vorig jaar nog steevast luidde dat ‘alle kerncentrales sluiten in 2025′, werd vanmorgen door collega Van der Straeten helder gezegd dat alle opties, inclusief het openhouden van de twee jongste kerncentrales, nog steeds op tafel liggen’, schrijft Demir op Facebook.

De N-VA-minister vindt ook dat Groen best stopt met te zeggen dat er ‘politieke spelletjes’ gespeeld worden. Zo loopt het vergunnen van een nieuwe gascentrale ook in Wallonië niet van een leien dakje. ‘Meteen het bewijs dat er geen politieke spelletjes gespeeld worden vanuit Vlaanderen’, aldus Demir.

Demir wil zich nog niet uitspreken over het concrete dossier van Vilvoorde, maar gascentrales zijn nu eenmaal vervuilend en krijgen het in een context van strengere regelgeving ‘niet gemakkelijk’. Die vervuiling zomaar door de vingers zin omdat de capaciteit nodig zou zijn om de kernuitstap op te vangen, kan voor Demir niet door de beugel. ‘Het kan toch niet zijn dat we bijvoorbeeld onze boeren vragen minder stikstof uit te stoten, maar ‘Groenen’ dat wel zouden mogen?’, aldus Demir.

Lees hieronder de volledige tekst:

Geen politiek steekspel

Energie is een basisbehoefte. Voor mij gaat een goed energiebeleid dan ook gepaard met 3 zaken: bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Dat laatste is meteen ook de reden waarom we wegmoeten van fossiele brandstoffen. Het plan van Groen is ze maximaal vervangen door vervuilende industrie.

De boodschappen ‘Gascentrales zijn vervuilend’ en ‘Dit is te belangrijk voor politieke spelletjes’ waren dan ook belangrijke boodschappen op de radio vanmorgen. De aandachtige luisteraar stelde het wellicht al vast. De federale energieminister springt eindelijk op de Vlaamse kar als het gaat over onze bevoorradingszekerheid. Waar het vorig jaar nog steevast luidde dat ‘alle kerncentrales sluiten in 2025’, werd vanmorgen door collega Van der Straeten helder gezegd dat alle opties, inclusief het openhouden van de twee jongste kerncentrales, nog steeds op tafel liggen.

Minister Van der Straeten stopt dan ook best met steeds weer te stellen dat federaal klaar is met zijn huiswerk en nu alles in het kamp van Vlaanderen en N-VA ligt. Dat is niet zo. De procedure kent zijn normaal beloop. Dat daarbij vertragingen mogelijk zijn, weet haar partij als de beste. Bovendien gaf Europa nog geen goedkeuring voor het federale gascentraleplan. De federale regering zit dus duidelijk niet op schema om tijdig te kunnen voorzien in voldoende vervangcapaciteit om de sluiting van alle kerncentrales op te vangen. Bij de aankondiging van de ‘kernuitstap’ vorig jaar was dat eigenlijk al zo. Intussen beslisten zowel het provinciebestuur van Limburg als die van Vlaams-Brabant om geen vergunning toe te wijzen voor een nieuwe gascentrale. Enkel in Oost-Vlaanderen en Wallonië verkreeg slechts één gascentrale een vergunning. In Wallonië blijkt die dan nog eens moeilijk uitvoerbaar.

Dat het ook bij de Waalse collega’s weinig evident is om vergunningen voor extra vervuiling af te leveren, is meteen het bewijs dat er geen politieke spelletjes gespeeld worden vanuit Vlaanderen. Het zou dan ook fijn zijn dat Groen stopt met dat te verkondigen. In Vlaanderen is iedereen gelijk voor de wet en kennen de procedures gewoonweg hun verloop. Ook voor gascentrales. Dat dit tot vertraging kan leiden is waar, maar geen nieuwigheid. Groen weet dat erg goed. In mei keurde de partij immers mijn decreet dat beroepsprocedures verbetert en versnelt niet mee goed. Wat ik overigens erg betreurde. De waarheid is dat we in Vlaanderen elke aanvraag toetsen aan de draagkracht van ons leefmilieu. Gascentrales krijgen het dan niet gemakkelijk. Toch wil dat niet zeggen dat we een voorkeursbehandeling moeten introduceren of zaken door de vingers moeten kijken. Een vrijkaart om meer uit te stoten dan toegelaten staat niet in mijn plannen. Het kan toch niet zijn dat we bijvoorbeeld onze boeren vragen minder stikstof uit te stoten, maar ‘Groenen’ dat wel zouden mogen?

Voortschrijdend inzicht komt echter nooit te laat. Daarmee zet Groen zich, bijna een jaar na de start van Vivaldi, op de politieke lijn van haar liberale coalitiepartner. Het was MR die vorige maand nog duidelijk liet aanvoelen dat een volledige uitstap uit kernenergie niet mogelijk was. De politieke spelletjes worden dus vooral op Vivaldi niveau gespeeld.

Energiegebruik is een basishoefte van elke Vlaming. Beleid moet zorgen dat er voldoende energie is aan een betaalbare prijs en deze moet proper zijn, met zo weinig mogelijk impact op onze omgeving. Dus geen politieke spelletjes, ook geen stiekeme, maar wel klare wijn voor de Vlaming. Wat iedereen al weet, zinkt ook in bij Groen: geen volledige kernuitstap in 2025. Ik ben blij dat ze die bocht aan het nemen is. Jammer dat het via onterechte beschuldigingen moet.

Zuhal.

PS: Deze facebookpost is in geen enkel geval een voorafname op een beslissing over de omgevingsvergunning van specifieke projecten. Elk specifiek project wordt op haar inhoud beoordeeld, zoals het hoort.

Partner Content