‘Zonder doortastende aanpak dreigt zorgwekkende toename van huiselijk geweld’

‘De quarantainemaatregelen zullen het hardst aankomen bij de meest kwetsbaren in onze samenleving, en slachtoffers van huiselijk geweld horen daar jammer genoeg bij’, schrijven Kamerleden Jessika Soors (Groen) en Sarah Schlitz (Ecolo). Ze roepen de regering op deze groep mensen niet uit het oog te verliezen.

De maatregelen die ons land neemt om de verspreiding van Corona tegen te gaan zijn noodzakelijk. Zoveel mogelijk mensen moeten zoveel mogelijk tijd ‘in hun kot’ doorbrengen, willen we dit virus verslaan. Alleen is thuis niet voor iedereen een veilige plaats. In gezinnen waar problemen sluimeren, kan quarantaine de stressfactor teveel zijn. Daarom zijn wij uiterst bezorgd over de mogelijke toename van huiselijk geweld in deze periode.

Vanuit China komt het nieuws dat de meldingen van huiselijk geweld bijna verdubbeld zijn sinds steden in lockdown gezet werden. Mensenrechtenactivisten stellen daarom dat onze inspanningen, die nu volop gefocust zijn op de aanpak van de pandemie, onze aandacht voor de rechten en noden van slachtoffers van huiselijk geweld niet mogen doen verslappen.

Huiselijk geweld is een realiteit

Ook in ons land is huiselijk geweld in veel gezinnen immers een realiteit, die vooral vrouwen en kinderen raakt. Er worden jaarlijks meer dan 46.000 klachten neergelegd voor intrafamiliaal geweld, en het middenveld heeft sinds 2017 in ons land 107 feminicides geteld. Verschillende experts waarschuwden de voorbije dagen al dat een toename in huiselijk geweld de komende weken waarschijnlijk is. Jeugdrechters trokken eerder deze week al aan de alarmbel voor kinderen in kwetsbare situaties.

Zonder doortastende aanpak dreigt zorgwekkende toename van huiselijk geweld.

We vragen de regering daarom om ervoor te zorgen dat de bestaande middelen doorheen deze periode van bijzondere maatregelen voorzien blijven. Het gaat dan vooral over de belangrijke diensten waar slachtoffers van huiselijk geweld, in het bijzonder vrouwen en kinderen, afhankelijk van zijn, zoals gezondheidsonderzoeken, hulplijnen, opvanghuizen, en andere initiatieven ter bestrijding van gendergerelateerd geweld.

De werking van politie en justitie verzekeren

We roepen de eerste minister op om, ook in deze tijden, in samenwerking met de gemeenschappen en gewesten een aantal zaken te garanderen. De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de politie moet verzekerd zijn, zodat nieuwe klachten laagdrempelig kunnen worden neergelegd. Het is noodzakelijk om de politiezones bewust te maken van deze precaire situatie. Het is van levensbelang dat accurate informatie voor slachtoffers beschikbaar blijft, liefst gebundeld op 1 centraal punt, bijvoorbeeld 1712, de hulplijn bij geweld.

Bijkomende richtlijnen voor het strafrechtelijk beleid, gericht aan de procureurs-generaal, kunnen verduidelijken dat de opvolging van klachten over geweld een prioriteit moet blijven. Omdat huiselijk geweld niet stilvalt, mag de rechtbank dit ook niet doen. De behandeling van dringende zaken door de rechtbanken, onderzoeksrechters en parketten dient gegarandeerd te blijven, zodat waar nodig een tijdelijke uithuisplaatsing voor de dader opgelegd kan worden. Tot slot is het toezicht door politie, bijvoorbeeld bij uithuisplaatsing en voorwaardelijke invrijheidstelling ook in deze periode cruciaal.

Toegang tot zorg en opvang voor slachtoffers garanderen

De toegang tot noodopvang voor slachtoffers is cruciaal. Wij reken op het initiatief van premier Wilmès om er samen met de gemeenschappen voor zorgen dat een voldoende aanbod beschikbaar blijft. Indien nodig kan de capaciteit uitbreiden door gebouwen van de federale regie ter beschikking te stellen. De werking van de Zorgcentra na Seksueel Geweld moet eveneens doorlopen, en indien nodig ook tijdelijk toegankelijk gemaakt worden voor slachtoffers van niet-seksueel huiselijk geweld. De werking van abortuscentra moet gegarandeerd blijven, door ervoor te zorgen dat de planning ongestoord kan doorgaan, en door erop toe te zien dat ook ziekenhuizen hun werking in deze periode kunnen voortzetten. Tot slot kan u ervoor zorgen dat hotels en pensions die gedurende de quarantaine periode slachtoffers willen opvangen, een uitzondering op het openingsverbod krijgen.

Bescherming voor de meest kwetsbaren

De quarantaine maatregelen zullen het hardst aankomen bij de meest kwetsbaren in onze samenleving, en slachtoffers van huiselijk geweld horen daar jammer genoeg bij. Daarom is het noodzakelijk dat de regering moet, samen met de gemeenschappen en gewesten, haar uiterste best doen opdat de vrouwen en de kinderen die het slachtoffer worden van huiselijk geweld, hun rechten kennen, en toegang hebben tot de hulpdiensten. Wij rekenen erop dat de eerste minister het voortouw wil nemen in de bescherming van deze groep.

Partner Content