Ziekenhuis duurder voor CM- dan voor SM-leden

© Thinkstock
Patrick Martens

De ziekenhuiskosten voor patiënten zijn gestabiliseerd, maar uit de facturen blijken grote verschillen. Niet alleen tussen ziekenhuizen onderling, maar ook tussen ziekenfondsen.

In 2012 betaalde een patiënt die was aangesloten bij de socialistische mutualiteiten (SM) gemiddeld 456 euro uit eigen zak voor een ziekenhuisopname. Dat is iets meer dan in 2011, maar na een forse toename van de ziekenhuiskosten voor patiënten vanaf 2000 blijft dat bedrag sinds 2010 redelijk stabiel. Dat is onder meer te danken aan een verbod op kamersupplementen, een betere terugbetaling van implantaten, en grondige informatie voor de patiënten.

Boven op de eigen kosten van de patiënt komt de ziekteverzekering per opname tussenbeide voor gemiddeld 4831 euro (dat is meer dan 90 procent van de totale kosten). Die bedragen komen uit de nieuwe editie van de ziekenhuisbarometer van de SM, die daarvoor meer dan 555.000 rekeningen van hun leden in 2012 uitplozen.

Uit die oefening blijkt ook dat de supplementen op erelonen van artsen, medische materialen enzovoort het grootste deel (275 euro) van de rekening voor de patiënt uitmaken. Het remgeld bedraagt gemiddeld 181 euro. Vooral de ereloonsupplementen zijn sterk toegenomen (van 75 euro in 2002 tot 164 euro in 2012).

Grote verschillen

De gemiddelde bedragen verbergen grote verschillen. Die tonen dat de kamerkeuze een doorslaggevende invloed op de ziekenhuisfactuur heeft. In een eenpersoonskamer is er geen beperking op kamer- en ereloonsupplementen. Een verblijf op zo’n kamer kost dan ook gemiddeld al gauw bijna 1350 euro. Voor een tweepersoonskamer is dat 394 euro en voor een gemeenschappelijke kamer 235 euro.

Ook andere factoren zorgen voor verschillen. Patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming betalen gemiddeld 239 euro voor een opname, gewone patiënten 566 euro. De kostprijs van eenzelfde ingreep kan ook sterk variëren. Voor een gewone bevalling schommelt die tussen 600 en bijna 3000 euro. De rekening bij een chirurgische ingreep voor de oogaandoening cataract kost in het duurste ziekenhuis 2159 euro en in het goedkoopste 1358 euro.

Tarievenbeleid

Ook het tarievenbeleid van de ziekenhuizen speelt een rol. Dat zet vooral ziekenhuizen in Brussel aan de top van een kostenrangschikking. Het Edith Cavell Ziekenhuis springt daar helemaal uit de band (met een rekening van meer dan 2900 euro voor een eenpersoonskamer en ereloonsupplementen die tot 400 procent van het honorarium oplopen). Patiënten betalen ook meer in de provincies Antwerpen en Luik. Ziekenhuizen in West-Vlaanderen, Namen en Limburg zijn het goedkoopst.

De resultaten van een soortgelijk onderzoek voor 2012 door de Christelijke Mutualiteiten (CM) zijn gelijklopend. De gemiddelde ziekenhuisrekening van hun leden ligt wel hoger (531 euro). De CM keek ook specifiek naar dagopnames (al bijna de helft van alle ingrepen in het ziekenhuis), met een rekening die schommelt tussen 627 euro voor een eenpersoonskamer en 119 euro voor kamer voor twee of meer patiënten.

De twee grote ziekenfondsen pleiten voor extra inspanningen om de kosten van implantaten en medische materialen te drukken, voor een verbod op ereloonsupplementen in het dagziekenhuis en voor een beperking van die supplementen tot maximaal 100 procent bij een ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer. Een nieuwe financiering van de ziekenhuizen moet in de toekomst de aanzienlijke verschillen in de kosten voor dezelfde ingrepen wegwerken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content