Zes op de tien dienstverleners in Brusselse gemeenten niet tweetalig

(Belga) Zestig procent van de personeelsleden in de Brusselse gemeentebesturen beschikt niet over een taalattest van de tweede landstaal. Vlamingen in Brussel worden ook minder tewerkgesteld binnen die diensten dan wettelijk voorzien is. Dat blijkt uit het rapport uit 2012 van de vice-gouverneur dat vandaag werd voorgesteld door het Vlaams Belang in Brussel.

Personeelsleden die werken bij de plaatselijke diensten in Brussel moeten hun tweetaligheid bewijzen via een examen. Uit het rapport blijkt dat 60 pct van de aangeworven personeelsleden bij de gemeenten en 80 pct bij de OCMW’s niet over een taalattest beschikt. Toch is er een verbetering tegenover vorige jaren, maar dat komt volgens het Vlaams Belang door de versoepeling van de testen. In de taalwetgeving is vastgelegd dat Vlamingen voor hogere betrekkingen binnen plaatselijke besturen recht hebben op de helft van de jobs. Voor de lagere betrekkingen is dat een vierde. Bij de eerste wordt daar meestal rekening mee gehouden in de Brusselse gemeenten, maar bij de lagere betrekkingen neemt bijna de helft minder dan voorzien een plaatsje in. Bij de OCMW’s krijgen Vlamingen nog geen derde van waar ze recht op hebben. Het Vlaams Belang legt de schuld daarvan bij de Brusselse regering. De vice-gouverneur controleert de naleving en moet aanstellingen die daarmee in strijd zijn schorsen. Die kunnen door de gemeenten worden ingetrokken, maar meestal gebeurt dat niet en dan moeten de besluiten worden vernietigd door de voogdijoverheid, de Brusselse regering. “Maar die weigert dat”, luidt het bij de partij. Daarom eist ze dat de vernietingsbevoegdheid aan de vice-gouverneur wordt toevertrouwd en dat die vice-gouverneur opnieuw volledig een federale ambtenaar wordt. Het Vlaams Belang dient deze week een resolutie in bij het federaal parlement. (Belga)

Partner Content