“Zelfde recht op kinderbijslag voor subsidiair beschermden als erkende vluchtelingen”

(Belga) Buitenlanders die in België het subsidiair beschermingsstatuut genieten, hebben hetzelfde recht op kinderbijslag als buitenlanders die wel erkend zijn als vluchteling. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geantwoord op een prejudiciële vraag van de Brusselse arbeidsrechtbank.

De subsidiaire of bijkomende bescherming wordt toegekend aan vluchtelingen die niet beantwoorden aan de strikte voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag, maar waarvan toch geoordeeld wordt dat ze “ernstige schade” kunnen oplopen als ze teruggestuurd zouden worden naar hun land van herkomst. Die ernstige schade kan bijvoorbeeld foltering zijn, of zelfs executie. Wie het subsidiair beschermingsstatuut geniet en kinderbijslag wil ontvangen, moet momenteel kunnen bewijzen dat hij al minstens vijf jaar ononderbroken in België verblijft. Voor erkende vluchtelingen geldt die voorwaarde niet, merkt het Hof op. En dat, zo luidt het, is “een onevenredige inbreuk” op de rechten van die eersten. (KAV)

Partner Content