Door het ondertekenen van deze gebruiksovereenkomst kan het 113 hectare groot gebied beschermd en hersteld worden. Het dagelijkse beheer draagt eigenaar Waterwegen en Zeekanaal NV over aan Natuurpunt. Al vanaf het begin van de jaren '70 werd in dit gebied zand gewonnen, waardoor de zone lang afgesloten bleef en zich grotendeels spontaan ontwikkelde. Door enkele gerichte ingrepen willen de eigenaar en de beheerder zorgen voor meer en betere natuurontwikkeling. Zo zullen er rasters geplaatst worden voor grazers, die de gewenste biotoop helpen ontwikkelen, en komen er enkele grootschalige reliëfwerkzaamheden. De oevers van de grote plassen zullen afgeschuind worden met oog op de uitbreiding van rietland, natte ruigtes en ondiepe waterzones, een meer optimale inrichting van de verdrogende moeraszone en de voorziening van broedgelegenheid voor oeverzwaluwen. Na de reliëfwijziging komen er nog wandelpaden, want het gebied zal opengesteld worden voor natuurliefhebbers. De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zemst zijn opgetogen met de overeenkomst. Bedoeling is dat het Bos van Aa zich verder kan ontwikkelen tot een regionaal topnatuurgebied dat onderdeel is van het Europees Natura 2000-netwerk. (Belga)

Door het ondertekenen van deze gebruiksovereenkomst kan het 113 hectare groot gebied beschermd en hersteld worden. Het dagelijkse beheer draagt eigenaar Waterwegen en Zeekanaal NV over aan Natuurpunt. Al vanaf het begin van de jaren '70 werd in dit gebied zand gewonnen, waardoor de zone lang afgesloten bleef en zich grotendeels spontaan ontwikkelde. Door enkele gerichte ingrepen willen de eigenaar en de beheerder zorgen voor meer en betere natuurontwikkeling. Zo zullen er rasters geplaatst worden voor grazers, die de gewenste biotoop helpen ontwikkelen, en komen er enkele grootschalige reliëfwerkzaamheden. De oevers van de grote plassen zullen afgeschuind worden met oog op de uitbreiding van rietland, natte ruigtes en ondiepe waterzones, een meer optimale inrichting van de verdrogende moeraszone en de voorziening van broedgelegenheid voor oeverzwaluwen. Na de reliëfwijziging komen er nog wandelpaden, want het gebied zal opengesteld worden voor natuurliefhebbers. De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zemst zijn opgetogen met de overeenkomst. Bedoeling is dat het Bos van Aa zich verder kan ontwikkelen tot een regionaal topnatuurgebied dat onderdeel is van het Europees Natura 2000-netwerk. (Belga)