Zaalsporten vragen politiek om toekomstperspectief

Maarten Bostyn © Belga

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de cultuursector na het arrest van de Raad van State om de sluiting van de sector ongedaan te maken, vragen ook de zaalsporten om op korte termijn weer publiek bij wedstrijden toe te laten

‘We roepen de politiek op om actie te ondernemen en ons een toekomstperspectief te bieden’, klinkt het in een gezamenlijk communiqué van de de Pro Basketball League en de EuroMillions Volley League.

‘De leefbaarheid van de clubs staat onder druk’, stelt Maarten Bostyn, voorzitter van de basketballiga. ‘Het businessmodel van het basketbal is opgebouwd rond ticketing, hospitality en sponsoring. Om dit model houdbaar te houden, hebben we publiek nodig. Onze clubs hebben al aangetoond dat ze perfect in staat zijn om op een professionele manier wedstrijden te organiseren met respect voor de regels.’

‘De afwezigheid van publiek zorgt voor grote ongerustheid bij de clubs, voor wie spelen zonder publiek een financiële aderlating is’, beaamt Luc Haegemans voorzitter van de volleyballiga. ‘Als deze situatie aanhoudt moet er financiële steun komen. Zo niet moeten wij zo snel mogelijk weer met publiek kunnen spelen. We zijn sterk vragende partij om een gelijke behandeling van zittend indoor publiek.’

Nood aan perspectief

‘We hebben tot nu toe de optie genomen om in dialoog te gaan om tot oplossingen te kunnen komen’, klinkt het bij general managers Marie De Clerck (volley) en Wim Van de Keere (basketbal). ‘Onze clubs hebben nood aan perspectief. Beide sporten hebben vorig jaar tienduizenden euro’s geïnvesteerd in zaalspecifieke protocollen om op een veilige manier wedstrijden te kunnen organiseren. Wij kunnen dan ook makkelijk meer dan 200 mensen op een verantwoorde manier huisvesten, daarvoor heeft de overheid vorig seizoen overigens instrumenten ontwikkeld. ‘We hebben het gevoel dat we momenteel niet gehoord worden, zien de logica niet achter bepaalde beslissingen en ervaren die als discriminerend en disproportioneel in vergelijking met wat in andere sectoren wel nog kan. In die zin gaan we het arrest van de Raad van State alleszins analyseren en bekijken wat de opties zijn.’

‘We zien het verschil niet tussen applaudisseren voor een theaterstuk of applaudisseren voor een gemaakt punt in basketbal’, zegt Van de Keere. ‘We willen dus een gelijke behandeling van zittend indoor publiek. Tweehonderd mensen toelaten kan zeker een oplossing zijn om geleidelijk aan te openen, maar we hebben zalen die tot 5.000 personen gaan en hebben de protocols om de capaciteit daarvan tot vijftig procent te benutten. Dat zou al een hele grote verlichting zijn. Zo zouden we al aan onze verplichtingen tegenover de abonnees kunnen voldoen. Minimum willen we gesprekken over een geleidelijke opening. Samen met de volleyballiga proberen we contact te leggen met de bevoegde kabinetten. We gaan ervan uit dat we op korte termijn gesprekken kunnen aangaan om een opening te creëren. Zelf naar de Raad van State stappen, zijn we niet meteen van plan. We sluiten het ook niet uit, maar willen op dit moment de dialoog voorrang geven.’

Partner Content