Zaak-Isvag: CD&V roept Demir op om ‘krachten in partij niet te laten meespelen’

Zuhal Demir (N-VA) op 10 juni 2020. © Belga

CD&V roept Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op ‘om de krachten die spelen in de eigen partij of in gemeentebesturen niet te laten meespelen’ in haar beslissing over de nieuwe Isvag-verbrandingsoven in het Antwerpse Wilrijk.

De aanvraag tot een omgevingsvergunning van Isvag voor de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie in Wilrijk krijgt een gunstig advies met voorwaarden van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC). Eerder had de commissie een ongunstig advies gegeven, maar ze kwam daar op terug toen het Vlaams Energieagentschap haar advies wijzigde. Het agentschap zette haar negatief advies om in een positief advies met opmerkingen, omdat het vond dat de GOVC te veel gewicht had toegekend aan het eerste advies. Het is nu aan de minister om een beslissing te nemen op basis van de uitgebrachte adviezen.

Volgens verschillende partijen is er duidelijk een reukje aan het dossier. ‘U besliste om de vergunning van de huidige oven te verlengen. Dat is tijdelijk, maar tegelijk besliste u dat er een vergunning kwam voor de bouw van een warmtenet, voor onbeperkte duur’, zei Mieke Schauvliege van Groen. ‘Dat lijkt op een voorafname van een beslissing voor de nieuwe verbrandingsoven op de huidige locatie.’

Volgens Bruno Tobback van SP.A wist de minister al langer dat het advies van VEA zou worden herzien en spelen er lokale belangen in het Antwerpse district. ‘U geeft geen duidelijkheid wat de leidraad van uw beslissing zal zijn: een zo goedkoop mogelijk traject voor de burger, of een duurder, dat alleen maar de plaatselijke burgemeester goed uitkomt.’

Ook coalitiepartner CD&V uitte haar bezorgdheid. ‘Ik moet de collega’s bijtreden dat ik het ook frappant vind om te zien dat er op korte tijd adviezen blijken te wijzigen, hoewel het over hetzelfde dossier gaat’, zei Orry Van de Wauwer. ‘We kunnen dus enkel oproepen om degelijke adviezen te gebruiken en een weloverwogen beslissing te nemen. En daarbij de krachten die spelen in de eigen partij of in gemeentebesturen niet te laten meespelen.’

Minister Demir antwoordde dat ze nog geen volledig dossier in haar bezit heeft. ‘Het zou heel raar zijn als ik nu een uitspraak zou doen, want dat zou de rechtszekerheid in het gedrang brengen van de beslissing die nog moet worden genomen’, zei ze.

Partner Content