Zaak Fortisgate: geen straf uit vrees voor “sociale declassering” van Schurmans

(Belga) Christine Schurmans, de enige beklaagde die schuldig bevonden werd in de zaak Fortisgate, krijgt geen straf omdat “een veroordeling, zelfs tot een lichte straf, de sociale declassering van Schurmans zou kunnen veroorzaken”, zo motiveerden de drie leden van het Gentse hof van beroep woensdag hun arrest.

Schurmans werd beschuldigd van drie feiten van schending van het beroepsgeheim, maar werd alleen schuldig bevonden aan het sturen van een mail naar haar vriendin en eremagistraat Nicole Diamant. “Nochtans wijzen onvoldoende elementen erop dat Schurmans hierbij handelde met kwade bedoelingen en maakt zij enigszins aannemelijk dat zij van de oud-magistraat, in wie zij vertrouwen stelde, slechts haar mening wilde over het door haar opgestelde project, hierdoor echter haar beroepsgeheim schendend”, zei de voorzitter van het hof, Boudewijn Desmet. “In die omstandigheden zou een veroordeling, zelfs tot een lichte straf, de sociale declassering van Schurmans kunnen veroorzaken, wat niet in verhouding zou staan met de ernst van de concrete feiten.” Schurmans kreeg daardoor de gunst van de opschorting, wat betekent dat het feit bewezen is maar dat ze geen straf krijgt. “Het kwaad is al lang gebeurd”, zei Schurmans woensdagavond. “Ik ben in 2008 al publiekelijk veroordeeld.” (MUA)

Partner Content