Wouter Van Besien: ‘Wij pleiten voor een circulatieplan in Antwerpen’

Wouter Van Besien © Belga
De Streekkrant
De Streekkrant De Streekkrant blikt als gratis krant elke woensdag vooruit op de week die komt.

Wordt 2018 het jaar van Wouter Van Besien (Groen)? De 46-jarige Antwerpenaar staat voor de belangrijkste opdracht in zijn politieke loopbaan, zo stelt hij zelf in Deze Week. Van Besien wil met zijn bondgenootschap Samen ’t Schoon Verdiep heroveren van Bart De Wever en N-VA.

Wordt 2018 het belangrijkste jaar van uw leven?

Dat zou ik niet zeggen. Ik heb vier kinderen, een fantastische vrouw. Niets kan hun belang overstijgen. Ik sta wel voor de belangrijkste politieke opdracht van mijn leven. Dat voel ik ook. Ik word op dit moment volledig opgezogen door mijn politiek engagement. Ik leg mijn volledige gewicht in de schaal om alle Antwerpenaren te overtuigen van ons project. Het belang van de komende verkiezingen kan niet onderschat worden. De keuze voor de kiezer is heel helder. Wij zijn met Samen hét alternatief voor de N-VA van burgemeester Bart De Wever (Samen bestaat uit Groen, SP.A en onafhankelijken, red).

Betekent dat ook dat u een coalitie met N-VA uitsluit?

Onze agenda is duidelijk: wij willen een bestuur vormen zonder N-VA. Hun visie staat haaks op de onze.

Sluit u nog andere partijen uit?

Vlaams Belang, omdat dat een racistische partij is.

Wij pleiten voor een circulatieplan, dat moet er absoluut komen.

Wat is de inhoudelijke prioriteit voor u?

Met stip op één staat voor ons verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. We hebben niet zo lang geleden drie dodelijke ongevallen meegemaakt. Dat heeft de stad in haar hart geraakt. Het verkeer in Antwerpen is niet veilig. Wij pleiten voor een circulatieplan, dat moet er absoluut komen.

Zoals in Gent?

Onder andere. Maar Gent is niet uniek daarin. Veel Europese steden kunnen inspiratie bieden. Ik heb soms de indruk dat het huidige stadsbestuur nog nooit een andere stad bezocht heeft. Voorrang voor fietsers en voetgangers, doorgang voor openbaar vervoer: wij staan nergens op dat vlak. In Nantes bijvoorbeeld kan een tram gemiddeld 25 kilometer per uur rijden omdat die enkel moet stoppen aan de haltes. In Antwerpen haalt een tram amper 12 kilometer per uur. Wij willen van deze stad een fiets- en tramstad maken.

Hoe ziet u de strijd tegen drugs?

Dat is een groot probleem hier. Ik zie vandaag vooral de mislukking van het ideologisch beleid van De Wever, zijn war on drugs. Wij willen dat pragmatisch aanpakken. In Lissabon bijvoorbeeld decriminaliseert men het druggebruik. Dat leidt tot resultaten. Ik vind dat een interessant model. Wat niet betekent dat alles moet kunnen. Wij pleiten voor een driesporenbeleid: preventie, zorg voor de gebruiker en repressie. Maar dat laatste moet zich ook richten op de grote jongens, en niet alleen op de kleine dealers.

N-VA is nu vijf jaar aan zet in Antwerpen. Hoe is de stad veranderd?

Ik heb soms de indruk dat het huidige stadsbestuur nog nooit een andere stad bezocht heeft.

De sfeer is niet ten goede veranderd. De Wever is een polariserende burgemeester. Hij spreekt harde taal, veralgemeent, beschuldigt bevolkingsgroepen om wie ze zijn. Zie zijn uitspraken over berbers, over buurten zoals Borgerhout. Ik vind het essentieel dat een burgemeester alle inwoners respecteert. Als iets fout loopt, moet dat aangepakt worden. Maar veralgemenen kan niet. Zo duw je ook mensen die het goed menen met de stad in het verdomhoekje. Ik vind ook dat het sociaal beleid ambitie mist. Dat is mijn tweede grote project voor de volgende legislatuur. Antwerpen moet de stad van alle kansen worden. De rijen aan de voedselbedeling nemen toe. De kinderarmoede stijgt. Een stad kan daar iets aan doen. Wij zouden bijvoorbeeld beter gezonde maaltijden in scholen ondersteunen in plaats van één-euromaaltijden. Maar als ik spreek over alle kansen, kijk ik niet alleen naar armoede. Ik zie ook dat te veel jongeren het onderwijs verlaten zonder diploma. Ook dat is een uitdaging voor de stad.

De eerste weken van Samen verliepen woelig. Uw bondgenoot Tom Meeuws (SP.A) ging enkele keren de mist in. Hoe kijkt u daarop terug?

(resoluut) Die bladzijde is omgeslagen. Ik kijk vooruit.

Had u niet kunnen voorspellen dat u zou meegesleurd worden in de negatieve perceptie die boven de socialisten hangt?

(ontwijkend) Samen is een project dat de partijen overstijgt. Dat maakt het net zo uniek. Ik wil trouwens ook wijzen op de rol die wij het middenveld toedichten. Wij willen heel participatief te werk gaan, met ons programma, maar ook als we in het bestuur zitten. Ook dat is nieuw. Mensen van buiten de politiek die mee de stad willen vorm geven, zijn welkom bij ons. N-VA ziet dat anders. Zij maken vooral ruzie met middenveldorganisaties en burgerbewegingen. Dat is de reden waarom dat dossier van de overkapping van de ring zo lang aangesleept heeft. Zij denken: wij, de politici, zijn verkozen, wij hebben het recht om alleen te beslissen.

De politiek alleen kan een stad niet maken. Burgerparticipatie is noodzakelijk.

Dat is ook wat Louis Tobback (SP.A) onlangs in De Zondag zei. Hij vindt het debat over burgerparticipatie belachelijk. Politici moeten beleid voeren, niet de actiegroepen, stelt hij.

Dat is niet mijn visie, en dat is ook niet de visie van Samen. De politiek alleen kan een stad niet maken. Burgerparticipatie is noodzakelijk.

Hoe gaat u vermijden dat in 2018 de inhoudelijke verschillen tussen Groen en SP.A naar buiten komen?

De verschillende partners hebben een heel goed gesprek gehad. Het programma van Samen is duidelijk. Niemand zal daarvan afwijken. Daar ben ik zeker van. Anders was ik niet aan dit project begonnen.

Wie heeft u die naam Samen eigenlijk ingefluisterd?

Niet één iemand specifiek. We hebben verschillende mensen met feeling voor communicatie om advies gevraagd. En die naam kwam vanuit verschillende hoeken naar voren. Weet u, voor mij kwam het ultieme argument van een man die niet zo goed Nederlands spreekt. Hij zei mij: ‘samen’ is duidelijk, dat woord behoeft geen extra uitleg. Die verstaanbaarheid vind ik cruciaal.

En het toevoegsel bondgenootschap, is dat ook verstaanbaar?

U mag dit ook een politieke beweging noemen als u dat duidelijker vindt. Maar dit is geen kartel, eenvoudigweg omdat een kartel inhoudt dat partijen samengaan. Wij gaan breder dan dat. Wij rekenen ook op expertise van andere krachten zoals Jinnih Beels die de tweede plaats heeft.

Als voorzitter van Groen, van 2009 tot 2014, hebt u alleen maar verkiezingen gewonnen. Is dat een goede graadmeter?

Als ik burgemeester word, zal ik dat voor honderd procent zijn, voor de volle zes jaar. Ik zal niet cumuleren.

Dat eerste klopt. (lacht) Dat tweede vind ik te vroeg om te zeggen. Een lokale verkiezing is anders dan een nationale verkiezing. Als partijvoorzitter moet je in de eerste plaats het brede verhaal van je partij bewaken. Als kandidaat-burgemeester ligt je focus volledig op de stad. Plus: we komen dit keer niet met een partij op.

Wordt deze coalitie in Antwerpen een voorafname op de coalities die volgend jaar gevormd zullen worden na de Vlaamse en federale verkiezingen?

Neen. Het politieke debat in Antwerpen moet over Antwerpen gaan. Men moet mij niets vragen over Vlaanderen of België. Antwerpen wordt te vaak gebruikt als instrument voor de nationale politiek, ook door de huidige burgemeester. Als ik burgemeester word, zal ik dat voor honderd procent zijn, voor de volle zes jaar. Ik zal niet cumuleren. Anders laat je toe dat Antwerpen een instrument wordt.

Paul Cobbaert/Deze Week

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content