Opinie

Peter Van Rompuy (CD&V)

‘Wij willen niet kiezen tussen kindergeld en kinderopvang, maar investeren in beide’

Peter Van Rompuy (CD&V) Vlaams parlementslid voor CD&V

‘Vanzelfsprekend dat we als samenleving bijdragen aan de opvoedingskosten van kinderen, we plukken er ook allemaal de vruchten van’, schrijven drie Vlaams parlementsleden van CD&V.

Het voorbije weekend werd tijdens de lancering van Vooruit het kindergeld als remedie om kinderarmoede te bestrijden op tafel gelegd. Eerder riep de partijvoorzitter in zijn Boek T ook al op om na te denken over het afschaffen van de kinderbijslag in de strijd tegen kinderarmoede. Laat het duidelijk zijn: voor ons is dit geen optie. Integendeel, CD&V wil niet kiezen tussen kinderbijslag of kinderopvang, maar investeert in kinderbijslag én kinderopvang.

Tegemoetkoming in de kosten voor onderhoud en opvoeding van een kind

It takes a village to raise a child. Dit oud Afrikaans spreekwoord maakt duidelijk dat het grootbrengen van een kind een ruimere verantwoordelijkheid is dan enkel van de ouders. En zoals in vele spreekwoorden schuilt ook hier veel waarheid in. Dat we ouders als maatschappij ondersteunen, is voor CD&V een vanzelfsprekendheid. Dit is zo vanuit kinderrechtenperspectief, maar daarnaast zijn we er gewoon ook allemaal bij gebaat dat kinderen kunnen opgroeien in zo goed mogelijke omstandigheden, ook degenen die er misschien heel bewust voor kiezen om zelf geen kinderen te krijgen. Kinderen zijn de toekomst en als wij op pensioen zijn, zullen zij het zijn die de samenleving draaiende houden. Als samenleving bijdragen aan hun opvoeding en de kosten daarvan, daar plukken we allemaal de vruchten van. Vanuit die gedachte werd bij de hervorming van de kinderbijslag in 2019 tot het Groeipakket dan ook de keuze gemaakt om elk kind hetzelfde basisbedrag te geven. Voor kinderen die in armoede opgroeien is er extra ondersteuning voorzien.

Wij willen niet kiezen tussen kindergeld en kinderopvang, maar investeren in beide.

Kinderbijslag is niet het enige middel om gezinnen met kinderen te ondersteunen. Dat kan ook via een niet-financieel aanbod. Kinderopvang is daar een mooi voorbeeld van. Zo kunnen ouders een job en de zorg voor een gezin combineren. Dat we als overheid ook hier in investeren, ook dat is voor CD&V vanzelfsprekend.

Bijdrage naargelang financiële draagkracht

Geven we aan elk kind een basisbedrag via het Groeipakket en bouwen we vanuit Vlaanderen een breed netwerk van kinderopvang uit waarop elk gezin beroep kan doen, dan betekent dat geenszins dat er geen extra inspanningen gebeuren en moeten gebeuren voor kinderen die in een kwetsbare situatie opgroeien. Zowel op het vlak van kinderbijslag als op het vlak van kinderopvang zijn er daarom ook sociale correcties die gezinnen in moeilijkere financiële situaties tegemoetkomen. Voor heel wat kinderopvangplaatsen betalen ouders een bijdrage naargelang de financiële draagkracht van het gezin.

Daar wordt onder impuls van CD&V overigens voortdurend in geïnvesteerd. Wie moeilijkheden heeft om dat te betalen kan via het ocmw beroep doen op het laagste tarief. Andersom komt er bovenop het basisbedrag aan kinderbijslag dat elk kind krijgt, een sociale toeslag indien het gezin het financieel moeilijker heeft. Dankzij een ingenieus systeem van gegevensdeling tussen federaal en deelstatelijk niveau kunnen deze toeslagen automatisch worden toegekend en is het aantal kinderen dat op die manier van een extraatje gebruik kan maken, verdubbeld van 175.000 naar 364.000. Binnen het geheel van het Groeipakket zijn er bovendien nog andere tegemoetkomingen, zoals de zorgtoeslag en de participatietoeslag of schooltoeslag. Ook hier ligt de meetlat op hoe kapitaalkrachtig het gezin is.

Met andere woorden, het Groeipakket zit goed ineen en is een belangrijk element in de ondersteuning van alle gezinnen met kinderen én in de bestrijding van kinderarmoede. De kinderbijslag en de bijbehorende sociale toeslagen kunnen voor heel wat gezinnen aan het einde van de maand het verschil maken tussen brood kunnen kopen of in het rood moeten gaan. Dit onvoorwaardelijk tot het kind 18 jaar oud is en voor veel jongeren tussen 18 en 25 ook nadien, terwijl kinderopvang gericht is op de opvang van kinderen tot ze naar school gaan.

Is kinderbijslag het enige wapen om kinderarmoede mee te verslaan? Zeker niet. Armoede bestrijden is een strijd op vele fronten en binnen verschillende beleidsdomeinen: voldoende hoge uitkeringen, een sterk sociaal woonbeleid, empowerment van kwetsbare mensen, . . . Bovenal moeten we erop inzetten mensen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Want een job blijft de beste bescherming tegen armoede. Bovendien kunnen ook werkende ouders het financieel moeilijk hebben. Het is een verwezenlijking van het nieuwe groeipakket dat ook zij recht kunnen hebben op een sociale toeslag.

Het mag duidelijk zijn dat het kinderbijslag en kinderopvang voor ons complementair zijn, in plaats van dat ze in mekaars plaats zouden kunnen komen. CD&V wil de kinderarmoede terugdringen door meer sociale toeslagen, meer betaalbare kinderopvang en meer ouders aan het werk. CD&V wil niet kiezen tussen kindergeld of kinderopvang, maar investeert in kindergeld én kinderopvang.

Katrien Schryvers, Maaike De Rudder en Peter Van Rompuy zetelen voor CD&V in het Vlaams parlement.

Partner Content