Opinie

Ursula von der Leyen

‘Wij willen het eerste klimaat-neutrale continent worden vóór 2050’

Ursula von der Leyen Voorzitter van de Europese Commissie

‘We staan voor een existentiële dreiging; de hele wereld ziet het nu’, schrijft Ursula von der Leyen naar aanleiding van de Europese Green New Deal.

Van Amerika tot Australië staan bossen in brand. Onze steden in Europa en eilanden in de Stille Oceaan worden bedreigd door stijgende zeespiegels. Na de droge zomer kampte België maandenlang met een verlaagde grondwaterstand. We hebben dit eerder meegemaakt, maar nooit in dit tempo. In de zomer van 2019 registreerde het Koninklijk Meteorologisch Instituut in de provincies West-Vlaanderen, Limburg en Luik recordtemperaturen van meer dan 40°C, wat resulteerde in een overmatig sterftecijfer.

Wij willen het eerste klimaat-neutrale continent worden vóór 2050.

We kunnen de epidemie nog stoppen, maar de tijd is bijna op. Bij de Europese Commissie gaat er geen seconde verloren: pas twee weken aan het werk en vandaag al een stappenplan voor een Europese Green Deal!

Wij willen het eerste klimaat-neutrale continent worden vóór 2050. Dit gaan we doen mét de volgende generatie, maar de verandering moeten wij inzetten. Het kan écht!

De Europese Green Deal is de nieuwe Europese groeistrategie die leidt tot lagere uitstoot, meer banen en betere levenskwaliteit.

De Green Deal is de groene draad door alle beleidsterreinen: meer schone energie en bredere emissiehandel, maar ook een nieuwe impuls voor de circulaire economie en het behoud van Europa’s biodiversiteit.

De Europese Green Deal is niet alleen een must, maar ook een kans voor onze economie. Veel bedrijven in Europa verlagen hun CO2-voetafdruk en ontdekken schone technologie. Ze weten dat pioniers in duurzame oplossingen aan het langste eind trekken.

Bedrijven en trendsetters moeten makkelijk financiering kunnen krijgen. Hiervoor komen we met een investeringsplan voor een duurzaam Europa, waarmee in de komende tien jaar, een miljard euro aan investeringen kan worden ondersteund. Dit in nauwe samenwerking met de Europese Investeringsbank, de klimaatbank van Europa.

In maart presenteren we de eerste Europese klimaatwet, met duidelijke regels die het voor beleggers, pioniers en ondernemers mogelijk maken, hun investeringen op lange termijn te plannen.

Productie- en consumptiepatronen, leef- en werkstijlen moeten veranderen, maar ook moeten we hen die hierdoor harder geraakt dreigen te worden, beschermen en begeleiden. Anders werkt het niet! Ik zal pleiten voor een fonds voor een rechtvaardige transitie, dat met middelen van de Europese Investeringsbank en particuliere middelen de komende zeven jaar honderd miljard euro aan investeringen moet genereren. Europese regio’s die grotere stappen moeten nemen, zullen worden geholpen. Zo blijft niemand achter.

Jongeren en ouderen in heel Europa passen hun levensstijl aan: steeds meer Belgen fietsen naar het werk, buren schaffen samen zonnepanelen aan en bedrijven besluiten minder plastic te gebruiken en meer te recyclen. Velen onder ons maken deel uit van deze Europese en wereldwijde klimaatbeweging. In België gaven de klimaatmarsen een sterk signaal voor meer actie. Ik herinner me de 65.000 mensen die in december 2018 in Brussel op straat kwamen. Ook waren er deze zondag weer veel van hen in de hoofdstad om een menselijke keten te vormen voor COP25. Veel gemeenten en steden in België hebben de noodtoestand van het klimaat uitgeroepen. Negen op tien Europeanen willen resolute klimaatactie, in en buiten Europa. Onze kinderen rekenen op ons. De wereld is nu bijeen op de VN-klimaatconferentie in Madrid bijeen.

De Europese Green Deal is ons antwoord op de roep van burgers. Deze deal van én voor Europa draagt bij aan een betere wereld. Elke Europeaan kan deel uitmaken van de verandering.

Partner Content