Weyts (N-VA) dreigt met sancties tegen school in Ronse die startte met Franstalige regeling

Ben Weyts (N-VA).

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts dreigt met sancties tegen een Franstalige basisschool in de faciliteitengemeente Ronse. De school heeft gekozen voor de nieuwe vakantieregeling van de Franse Gemeenschap en heeft dus al op 29 augustus de deuren heropend. Volgens Weyts is de school gebonden aan de Vlaamse regelgeving en kunnen er sancties volgen als de school blijft afwijken van de Vlaamse kalender.

De Franse Gemeenschap in België hanteert vanaf dit schooljaar een nieuwe vakantiekalender. De zomervakantie wordt daarbij ingekort, terwijl de herfstvakantie en de krokusvakantie verlengd worden. Het schooljaar begon in de Franse Gemeenschap nu wel al op maandag 29 augustus, terwijl de scholen in Vlaanderen pas op donderdag 1 september starten.

Een Franstalige basisschool in de faciliteitengemeente Ronse (Oost-Vlaanderen) koos voor de vakantieregeling van de Franse Gemeenschap door reeds op 29 augustus de deuren te heropenen. De school is dan wel Franstalig, maar is volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voor de organisatie van het schooljaar gebonden aan de Vlaamse regelgeving. Hij verwijst daarvoor naar een uitspraak van het Grondwettelijk Hof waarin bevestigd werd dat de Vlaamse Gemeenschap bevoegd blijft voor de organisatorische en administratieve werking van scholen in faciliteitengemeenten. 

Volgens de N-VA-minister heeft de bewuste school in Ronse ook op geen enkel moment een aanvraag ingediend om te kunnen afwijken van de Vlaamse schoolvakantiekalender. Voorlopig lijkt de school een alleenstaand geval: Franstalige scholen in andere faciliteitengemeenten volgen wel degelijk de Vlaamse kalender.

Voor de rest van het schooljaar zal de school in Ronse de Vlaamse kalender moeten volgen. Anders kunnen er volgens Weyts sancties volgens. Zo kan de Vlaamse Gemeenschap ultiem zelfs een deel van de werkingsmiddelen van een school inhouden. ‘Een misverstand is altijd mogelijk wanneer één Gemeenschap de kalender aanpast. Maar de onderwijsregelgeving is geen keuzemenu. In Vlaanderen blijft de Vlaamse kalender van kracht. Ook alle Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel zullen de Vlaamse regelgeving en kalender moeten volgen’, aldus Weyts.

Partner Content