‘Wettelijke leeftijdsgrens voor pensioen is onrechtvaardig’

© Franky Verdickt

Hoogleraar arbeidsorganisatie Geert Van Hootegem pleit voor een individueel loopbaanpaspoort, waarmee de aard en de zwaarte van het werk in rekening worden gebracht voor het bepalen van de pensioenleeftijd.

Met haar pensioenhervorming wil de regering-Di Rupo mensen laten werken tot hun 62 jaar, en kunnen ze pas na een loopbaan van 40 jaar de riem afleggen. Die ingrepen moeten helpen om het pensioensysteem betaalbaar te houden.

‘De babyboomgeneratie gaat massaal met pensioen’, zegt gewoon hoogleraar Geert Van Hootegem, die zich aan de KU Leuven onder meer toelegt op arbeidsorganisatie. ‘Tegen 2015 zullen liefst 500.000 mensen in ons land uitstromen. En dat vertrek wordt onvoldoende opgevangen door nieuwe, jonge werknemers. Het zal daarbij echter niet volstaan om de pensioenleeftijd te verhogen. Je zult er vooral moeten voor zorgen dat mensen tijdens hun loopbaan actief werk hebben.’

Van Hootegem is niet meteen onder de indruk van de politieke maatregelen die op dat laatste vlak worden genomen. De federale regering wil dat bedrijven jaarlijks een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers maken, en bij een collectief ontslag ook naar jonge werknemers kijken. De Vlaamse regering financiert een nieuw loopbaanakkoord dat de sociale partners vorige maand sloten, en dat onder meer mikt op meer loopbaanbegeleiding.

‘Doekjes voor het bloeden’, meent Van Hootegem. ‘Waarom niet denken aan een soort loopbaanpaspoort voor iedereen die actief is? In dat paspoort kan dan telkens de aard en de zwaarte van het werk worden genoteerd. En op het einde van de loopbaan kunnen al die gegevens in rekening worden gebracht voor de pensionering. Dan raken we meteen verlost van die ene wettelijke leeftijdsgrens, want door de uiteenlopende levensduurverwachting van lagere en hogere sociaaleconomische groepen is die erg onrechtvaardig. Omdat de regering de minimale loopbaanduur op 40 jaar zal brengen, vind ik trouwens ook dat werkgevers de kosten niet kunnen blijven doorschuiven naar de sociale zekerheid, maar moeten meebetalen als ze door hun arbeidsorganisatie een werknemer al na 30 jaar moe, ziek en uitgeperst doen afhaken.’ (PM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content