‘Wetgeving op maat van vrienden: regering wil verlopen vergunning Uplace opnieuw geldig maken’ (SP.A)

Katia Segers (SP.A), Vlaams parlementslid © BELGA

De Vlaamse regering wil de verlopen socio-economische vergunning van Uplace via een verdoken bepaling in het nieuwe decreet op de handelsvestigingen met terugwerkende kracht opnieuw geldig maken. Dat zegt oppositiepartij SP.A.

Vlaams parlementslid Katia Segers: ‘De vergunning van Uplace is in september 2015 verlopen, maar via een decreet dat donderdag in het Vlaams Parlement wordt gestemd, wil de regering die vergunning opnieuw activeren’.

Segers spreekt van ‘wetgeving op maat van de vrienden, voor een megacomplex waar niemand in Vlaanderen nog voorstander van is’.

‘Uplace-achterpoortje’

In het decreet betreffende het integraal handelvestigingsbeleid, dat donderdag wordt gestemd in de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement, voorzien N-VA, CD&V en Open VLD dat socio-economische vergunningen die op 1 juli 2014 nog geldig waren maar waarvan de vervaltermijn van 5 jaar inmiddels is verlopen, toch nog geldig blijven als er een procedure tegen loopt bij de Raad van State of de Raad voor Vergunningenbetwistingen. ‘Dat betekent concreet dat de vergunning voor Uplace, die in september 2015 is verlopen, opnieuw geldig wordt’, aldus Segers.

Ondernemersorganisatie Unizo noemde de betrokken bepaling eerder al ‘het Uplace-achterpoortje’ en ‘een artikel enkel en alleen op maat van Uplace’.

Ook SP.A begrijpt niet waarom de partijen van de Vlaamse regering de vervallen vergunning opnieuw geldig wil maken. De Vlaamse socialisten dienen daarom een amendement in om de bepaling te schrappen uit het decreet.

Reactie N-VA

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) ontkent dat het decreet integraal handelsvestigingsbeleid op maat van Uplace geschreven is. Muyters vermoedt dat de vergunning van Uplace nog steeds geldig is, omdat er reeds een begin is gemaakt aan het project, zei hij op Radio 1. Een begin maken aan het project houdt in dat er gestart is met de bouw of er al winkeluitrusting, koopwaar of panden verkocht zijn. En Uplace is al gestart met de verkoop van winkelpanden, aldus de minister.

Volgens Muyters wordt er bewust verkeerde informatie verspreid. Dat het decreet met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 juli 2014, is te verklaren dat Vlaanderen sinds die dag bevoegd is geworden over de materie. In totaal zouden 30 bedrijven in aanmerking komen voor het decreet, vermoedt Philippe Muyters, maar dus niet Uplace.

N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele wijst er bovendien op dat het decreet gestoeld is op een principe dat reeds van toepassing is en door iedereen wordt aanvaard, namelijk dat alle vergunningen aan elkaar gekoppeld zijn. Tot voor 1 juli 2014 was Vlaanderen bevoegd voor de bouw- en de milieuvergunning. Daarbij gold dat als één van de twee vergunningen betwist werd, de andere vergunning opgeschort werd. Nu Vlaanderen ook bevoegd is voor de socio-economische vergunning, wordt het principe door dit decreet gewoon uitgebreid, aldus Diependaele. Wie daar niet mee instemt, doet volgens hem aan ‘politieke willekeur’.

Diependaele vraagt zich ook af waarom het Vlaams Parlement enkele maanden geleden nog een groot debat hield over Uplace, indien het project toen al niet meer over de nodige vergunningen zou beschikt hebben. (Belga/KVDA)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content