Het muziekgenre wordt ook niet geholpen door de beeldvorming in de pers. Na de beruchte schietpartij in Columbine High School in de VS schreven bepaalde media al gauw dat de jonge daders hevige metalfans waren. Hun voorkeur voor metalmuziek werd zo opgevoerd als een mogelijke verklaring voor hun daden.

Dichter bij huis in Mechelen legde de politie vorig jaar nog het optreden van Diablo Blvd. op Maanrock stil. De politie was van mening dat het er tijdens het optreden van de metalgroep van comedian Alex Agnew te ruig aan toe ging. Zo ontstaat er een foute perceptie van het muziekgenre, vertelt UGent-student Cedric Arijs.

Hij onderzocht in het kader van zijn scriptie of heavy metal daadwerkelijk aanzet tot roekeloos gedrag.

Om dat te weten te komen, deed Arijs een experiment. Hij verzamelde een groep adolescenten met uiteenlopende muzieksmaken. De ene helft schotelde hij twaalf minuten stevige metal voor, de andere helft liet hij naar rustige popmuziek luisteren.
Vervolgens onderwierp hij alle proefpersonen aan een computertest die peilt naar roekeloos gedrag. Daaruit bleek dat noch de metalfans, noch andere muziekfans blijk gaven van een roekeloze persoonlijkheid. Diegenen die net metal hadden beluisterd gaven wel aan dat ze meer zin hadden om iets roekeloos te doen. Wie popmuziek had beluisterd voelde die drang niet. Er was echter geen verschil in het gedrag van de personen die metal hoorden en diegenen die popmuziek beluisterden.

Het beluisteren van heavy metal geeft dus meer aanleiding tot een roekeloze houding, maar dit vertaalt zich niet automatisch in roekeloos gedrag. Of je een houding omzet in een bepaald gedrag hangt immers af van de mate waarin je zelfcontrole hebt en of dat gedrag past bij je eigen normen en waarden. Het beeld dat heavy metal aanzet tot onstuimig gedrag is dus verkeerd: schreeuwende metalheads bijten niet noodzakelijk.

"Cedric Arijs doet mee aan de Vlaamse Scriptieprijs en maakt kans op 2500€. Wil jij ook meedingen naar de Vlaamse Scriptieprijs 2012? Schrijf je voor 07/10 in via www.scriptieprijs.be"

Het muziekgenre wordt ook niet geholpen door de beeldvorming in de pers. Na de beruchte schietpartij in Columbine High School in de VS schreven bepaalde media al gauw dat de jonge daders hevige metalfans waren. Hun voorkeur voor metalmuziek werd zo opgevoerd als een mogelijke verklaring voor hun daden. Dichter bij huis in Mechelen legde de politie vorig jaar nog het optreden van Diablo Blvd. op Maanrock stil. De politie was van mening dat het er tijdens het optreden van de metalgroep van comedian Alex Agnew te ruig aan toe ging. Zo ontstaat er een foute perceptie van het muziekgenre, vertelt UGent-student Cedric Arijs. Hij onderzocht in het kader van zijn scriptie of heavy metal daadwerkelijk aanzet tot roekeloos gedrag. Om dat te weten te komen, deed Arijs een experiment. Hij verzamelde een groep adolescenten met uiteenlopende muzieksmaken. De ene helft schotelde hij twaalf minuten stevige metal voor, de andere helft liet hij naar rustige popmuziek luisteren. Vervolgens onderwierp hij alle proefpersonen aan een computertest die peilt naar roekeloos gedrag. Daaruit bleek dat noch de metalfans, noch andere muziekfans blijk gaven van een roekeloze persoonlijkheid. Diegenen die net metal hadden beluisterd gaven wel aan dat ze meer zin hadden om iets roekeloos te doen. Wie popmuziek had beluisterd voelde die drang niet. Er was echter geen verschil in het gedrag van de personen die metal hoorden en diegenen die popmuziek beluisterden. Het beluisteren van heavy metal geeft dus meer aanleiding tot een roekeloze houding, maar dit vertaalt zich niet automatisch in roekeloos gedrag. Of je een houding omzet in een bepaald gedrag hangt immers af van de mate waarin je zelfcontrole hebt en of dat gedrag past bij je eigen normen en waarden. Het beeld dat heavy metal aanzet tot onstuimig gedrag is dus verkeerd: schreeuwende metalheads bijten niet noodzakelijk.