De meteoriet doorboorde in 1971 het dak van landbouwer Eudore Schmitz uit Tintigny, een dorp in de provincie Luxemburg. Die gaf de vuistdikke steen met zijn zoon mee naar school, waarna schoolmeester Albert Rossignon hem al die jaren bewaarde. Tot hij samen met de familie Schmitz in 2017 contact opnam met onderzoeker Vinciane Debaille en de meteoriet officieel erkend werd.

"We wisten altijd dat het een meteoriet was, maar we hadden nooit gedacht dat die zo belangrijk was"

De meteoriet van Tintigny is uniek. De overige vijf Belgische meteorieten zijn van het type chondriet en dus afkomstig van asteroïden die intact gebleven zijn sinds de vorming van ons zonnestelsel. Ze behoren tot 95 procent van alle meteorieten op aarde. Daarnaast zijn er nog vijf procent meteorieten, achondrieten genoemd, die van asteroïden of van planeten komen die vulkanische activiteit hebben gekend. Deze achondrieten worden zelden gevonden, en de meteoriet van Tintigny is de eerste van deze soort in België. "We wisten altijd dat het een meteoriet was, maar we hadden nooit gedacht dat die zo belangrijk was", vertelt Jean-Paul Schmitz.

De afkomst van de zesde Belgische meteoriet is bovendien gekend, want de meteoriet van Tintigny is afkomstig van Vesta, de tweede grootste asteroïde in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. De zes Belgische meteorieten worden allemaal tentoon gesteld in de Mineralenzaal van het museum, samen met een collectie Antarctische meteorieten.

De meteoriet doorboorde in 1971 het dak van landbouwer Eudore Schmitz uit Tintigny, een dorp in de provincie Luxemburg. Die gaf de vuistdikke steen met zijn zoon mee naar school, waarna schoolmeester Albert Rossignon hem al die jaren bewaarde. Tot hij samen met de familie Schmitz in 2017 contact opnam met onderzoeker Vinciane Debaille en de meteoriet officieel erkend werd. De meteoriet van Tintigny is uniek. De overige vijf Belgische meteorieten zijn van het type chondriet en dus afkomstig van asteroïden die intact gebleven zijn sinds de vorming van ons zonnestelsel. Ze behoren tot 95 procent van alle meteorieten op aarde. Daarnaast zijn er nog vijf procent meteorieten, achondrieten genoemd, die van asteroïden of van planeten komen die vulkanische activiteit hebben gekend. Deze achondrieten worden zelden gevonden, en de meteoriet van Tintigny is de eerste van deze soort in België. "We wisten altijd dat het een meteoriet was, maar we hadden nooit gedacht dat die zo belangrijk was", vertelt Jean-Paul Schmitz. De afkomst van de zesde Belgische meteoriet is bovendien gekend, want de meteoriet van Tintigny is afkomstig van Vesta, de tweede grootste asteroïde in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. De zes Belgische meteorieten worden allemaal tentoon gesteld in de Mineralenzaal van het museum, samen met een collectie Antarctische meteorieten.