Psychologen van de Franstalige katholieke en vrije universiteit, UCL en ULB, proberen momenteel de verschillen in het collectieve geheugen van Franstaligen en Vlamingen over gemeenschappelijke gebeurtenissen uit de Belgische geschiedenis empirisch aan te tonen.

In een eerste onderzoek, dat gepubliceerd werd in de Journal of Applied Research in Memory and Cognition, hebben de onderzoekers ontdekt dat herinneringen, die door de gemeenschap als positief worden ervaren, langer blijven en duidelijker in het geheugen hangen dat negatieve herinneringen.

'Walen buiten'

De studie ondervroeg 124 Nederlandstaligen en Franstaligen die tussen 1964 en 1970 in Leuven studeerden - de periode van "Walen buiten" -, over hun perceptie van de gebeurtenissen die leidden tot de splitsing van de Katholieke Universiteit Leuven in 1968.

De onderzoekers stelden vast dat de Vlaamse oud-studenten een meer gedetailleerde herinnering hebben over de gebeurtenissen. Ze vonden de feiten belangrijker, hebben er vaker aan gedacht en over gepraat, hebben de gebeurtenissen nauwer gevolgd in de pers en waren meer politiek betrokken. Ze voelden ook meer positieve emoties, zoals vreugde.

De Franstalige oud-studenten ervoeren meer negatieve emoties zoals droefheid, woede, schrik, vrees en weerzin. Beide groepen hechtten evenveel persoonlijk belang aan de gebeurtenissen.

Positieve emoties, beter geheugen

De onderzoekers besluiten dat de rol van positieve emoties bepalend is voor de verwerking van de herinnering. De Vlaamse studenten hebben meer gedetailleerdere herinneringen van de gebeurtenissen tijdens de woelige jaren in Leuven omdat deze meer positieve emoties opwekten. Intensieve negatieve emoties leidden ertoe dat bepaalde gebeurtenissen sneller uit het collectieve geheugen gewist worden, stellen de psychologen nog. (Belga/TE)

Psychologen van de Franstalige katholieke en vrije universiteit, UCL en ULB, proberen momenteel de verschillen in het collectieve geheugen van Franstaligen en Vlamingen over gemeenschappelijke gebeurtenissen uit de Belgische geschiedenis empirisch aan te tonen.In een eerste onderzoek, dat gepubliceerd werd in de Journal of Applied Research in Memory and Cognition, hebben de onderzoekers ontdekt dat herinneringen, die door de gemeenschap als positief worden ervaren, langer blijven en duidelijker in het geheugen hangen dat negatieve herinneringen.'Walen buiten'De studie ondervroeg 124 Nederlandstaligen en Franstaligen die tussen 1964 en 1970 in Leuven studeerden - de periode van "Walen buiten" -, over hun perceptie van de gebeurtenissen die leidden tot de splitsing van de Katholieke Universiteit Leuven in 1968.De onderzoekers stelden vast dat de Vlaamse oud-studenten een meer gedetailleerde herinnering hebben over de gebeurtenissen. Ze vonden de feiten belangrijker, hebben er vaker aan gedacht en over gepraat, hebben de gebeurtenissen nauwer gevolgd in de pers en waren meer politiek betrokken. Ze voelden ook meer positieve emoties, zoals vreugde.De Franstalige oud-studenten ervoeren meer negatieve emoties zoals droefheid, woede, schrik, vrees en weerzin. Beide groepen hechtten evenveel persoonlijk belang aan de gebeurtenissen.Positieve emoties, beter geheugenDe onderzoekers besluiten dat de rol van positieve emoties bepalend is voor de verwerking van de herinnering. De Vlaamse studenten hebben meer gedetailleerdere herinneringen van de gebeurtenissen tijdens de woelige jaren in Leuven omdat deze meer positieve emoties opwekten. Intensieve negatieve emoties leidden ertoe dat bepaalde gebeurtenissen sneller uit het collectieve geheugen gewist worden, stellen de psychologen nog. (Belga/TE)