.

De auteurs beklemtonen dat het risico voor de deelnemers, personeel en anderen zo klein mogelijk moet worden gehouden. Daarom moeten jonge, gezonde mensen als proefpersonen worden uitgekozen. Ook moet hun gezondheidstoestand langdurig opgevolgd worden.

Klinische studies met vrijwillig besmette personen temidden de coronacrisis kunnen 'op meerdere manieren een hoge sociale waarde' hebben, oordelen de wetenschappers. Normaal wordt bij klinische studies afgewacht of gevaccineerde proefpersonen in een bepaald tijdsbestek besmet geraken, om zo de werkzaamheid van het vaccin te controleren. In plaats daarvan kunnen de proefpersonen ook doelbewust met een ziekteverwekker, in dit geval het coronavirus, in contact worden gebracht.

Zo zouden minder deelnemers nodig zijn en is de test mogelijk ook sneller afgelopen, argumenteren de initiatiefnemers van de campagne 1Day Sooner, die voor de procedure pleit.

Zogenaamde Human Challenge Trials - de Engelstalige vaknaam voor zulke studies - zijn omstreden onder wetenschappers. Voorstanders argumenteren dat zulke studies de ontwikkeling van medisch werkzame stoffen kunnen bespoedigen. Anderen wijzen dan weer op hoge gezondheidsrisico's en ethische bedenkingen.

.De auteurs beklemtonen dat het risico voor de deelnemers, personeel en anderen zo klein mogelijk moet worden gehouden. Daarom moeten jonge, gezonde mensen als proefpersonen worden uitgekozen. Ook moet hun gezondheidstoestand langdurig opgevolgd worden.Klinische studies met vrijwillig besmette personen temidden de coronacrisis kunnen 'op meerdere manieren een hoge sociale waarde' hebben, oordelen de wetenschappers. Normaal wordt bij klinische studies afgewacht of gevaccineerde proefpersonen in een bepaald tijdsbestek besmet geraken, om zo de werkzaamheid van het vaccin te controleren. In plaats daarvan kunnen de proefpersonen ook doelbewust met een ziekteverwekker, in dit geval het coronavirus, in contact worden gebracht. Zo zouden minder deelnemers nodig zijn en is de test mogelijk ook sneller afgelopen, argumenteren de initiatiefnemers van de campagne 1Day Sooner, die voor de procedure pleit.Zogenaamde Human Challenge Trials - de Engelstalige vaknaam voor zulke studies - zijn omstreden onder wetenschappers. Voorstanders argumenteren dat zulke studies de ontwikkeling van medisch werkzame stoffen kunnen bespoedigen. Anderen wijzen dan weer op hoge gezondheidsrisico's en ethische bedenkingen.