Volgens metingen van de Amerikaanse meteorologische dienst NOAA op het afgelegen Mauna Loa Observatory in Hawaï is de concentratie het hoogste sinds het begin van de metingen in 1958, namelijk gemiddeld dagelijks 416,21 deeltjes per miljoen. Het is zo'n 800.000 jaar geleden dat de atmosfeer gelijkaardige concentraties kende, blijkt uit onderzoek van ijsstalen. De moderne mens is amper 200.000 jaar oud en heeft dus nooit dergelijke concentraties gekend.

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de CO2-concentratie niet alleen blijft toenemen, maar ook dat die toename versnelt. In de jaren 1960 steeg de concentratie met gemiddeld 0,9 ppm per jaar, in het voorbije decennium was dat gemiddeld 2,4 ppm.

Vorig jaar in april mat het Mauna Loa Observatory 413,33 ppm, een decennium geleden was dat nog 393,18 ppm.

'Dit is natuurlijk reden tot grote bezorgdheid over ons klimaat en het toont, nog maar eens, aan dat er dringende actie nodig is om onze uitstoot van broeikasgassen te beperken', zegt Pascal Peduzzi, directeur van het VN-milieuprogramma (UNEP) in een reactie.

Hoe kan dat tijdens een lockdown?

Dat de stijging aanhoudt en versnelt, lijkt verrassend nu veel bedrijven stilgelegd zijn door de lockdown en ook het verkeer afneemt. Toch dragen deze twee factoren onvoldoende bij aan de CO2-concentratie om een effect te zien. De economie draait nog grotendeels voort dankzij de scheepvaart, industrie en voedselproductie. Het wereldwijde energieverbruik is tijdens de lockdown ook niet afgenomen. Dat is een belangrijke factor aangezien 64 procent daarvan uit fossiele brandstoffen komt. Ook bosbranden, die nog steeds aan de gang zijn, stoten enorme hoeveelheden CO2 uit.

Uit satellietmetingen bleek onlangs dat de uitstoot in China, Europa en de VS sterk gedaald is, maar het gaat om een relatief recente en bovendien tijdelijke daling. Klimaatwetenschappers benadrukken dat er een structurele en permanente vermindering van de uitstoot nodig is om de gemiddelde concentratie in de atmosfeer te doen dalen.

'Covid-19 biedt een gelegenheid om de risico's van onze huidige relatie met de natuur te evalueren en onze economieën duurzamer te maken', zegt Peduzzi. 'We moeten ernstig rekening houden met globale bedreigingen zoals pandemieën en de klimaatverandering, en veerkrachtige economieën, bedrijven en landen creëren, voor een gezonde en duurzame toekomst.'

Volgens Peduzzi is het daarom cruciaal dat de economische herstelpakketten na de coronacrisis inzetten op een klimaatneutrale economie en hernieuwbare en schone energiebronnen stimuleren. 'Op die manier is het niet enkel een economische winst op korte termijn, maar ook voor een meer veerkrachtige toekomst'.

Volgens metingen van de Amerikaanse meteorologische dienst NOAA op het afgelegen Mauna Loa Observatory in Hawaï is de concentratie het hoogste sinds het begin van de metingen in 1958, namelijk gemiddeld dagelijks 416,21 deeltjes per miljoen. Het is zo'n 800.000 jaar geleden dat de atmosfeer gelijkaardige concentraties kende, blijkt uit onderzoek van ijsstalen. De moderne mens is amper 200.000 jaar oud en heeft dus nooit dergelijke concentraties gekend.Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de CO2-concentratie niet alleen blijft toenemen, maar ook dat die toename versnelt. In de jaren 1960 steeg de concentratie met gemiddeld 0,9 ppm per jaar, in het voorbije decennium was dat gemiddeld 2,4 ppm. Vorig jaar in april mat het Mauna Loa Observatory 413,33 ppm, een decennium geleden was dat nog 393,18 ppm. 'Dit is natuurlijk reden tot grote bezorgdheid over ons klimaat en het toont, nog maar eens, aan dat er dringende actie nodig is om onze uitstoot van broeikasgassen te beperken', zegt Pascal Peduzzi, directeur van het VN-milieuprogramma (UNEP) in een reactie.Uit satellietmetingen bleek onlangs dat de uitstoot in China, Europa en de VS sterk gedaald is, maar het gaat om een relatief recente en bovendien tijdelijke daling. Klimaatwetenschappers benadrukken dat er een structurele en permanente vermindering van de uitstoot nodig is om de gemiddelde concentratie in de atmosfeer te doen dalen. 'Covid-19 biedt een gelegenheid om de risico's van onze huidige relatie met de natuur te evalueren en onze economieën duurzamer te maken', zegt Peduzzi. 'We moeten ernstig rekening houden met globale bedreigingen zoals pandemieën en de klimaatverandering, en veerkrachtige economieën, bedrijven en landen creëren, voor een gezonde en duurzame toekomst.'Volgens Peduzzi is het daarom cruciaal dat de economische herstelpakketten na de coronacrisis inzetten op een klimaatneutrale economie en hernieuwbare en schone energiebronnen stimuleren. 'Op die manier is het niet enkel een economische winst op korte termijn, maar ook voor een meer veerkrachtige toekomst'.