Artsen gebruiken soms technieken die hun nut bewezen hebben maar waarvan niet goed bekend is wat ze in feite doen. Neem hersenstimulatie: daarmee proberen wetenschappers de activiteit van bepaalde hersengebieden bij te sturen, onder meer om epilepsie, depressie of chronisc...