Wetenschappers van het universitair ziekenhuis van het Duitse Bochum hebben dit bevestigd. Ze vroegen aan mannelijke vrijwilligers om foto's van ogen van personen te bekijken en te raden hoe die zich voelden. De vrijwilligers vonden het dubbel zo moeilijk om het humeur van een vrouw te raden dan van een man. En dat is niet alleen omdat ze niet hard genoeg proberen, zo beweert de studie die verscheen in het vakblad PLoS ONE.

Weinig empathie met vrouwen
Terwijl de mannen naar de foto's keken, werd een hersenscan uitgevoerd. Wanneer de testpersonen naar mannelijke ogen keken, betrokken ze wat ze zien op zichzelf, aangezien die delen van de hersenen oplichtten die gelinkt zijn met gedachten en gevoelens uit het verleden. Ze begrepen dus wat andere mannen voelden door zich gelijkaardige momenten in hun eigen leven te herinneren en die toe te passen op de beelden die ze te zien kregen, zeggen onderzoekers.

Maar bij het zien van vrouwelijke ogen gingen de hersenen van de mannen op zoek naar vrouwen uit hun verleden die gelijkaardige emoties vertoonden. Dat is een minder persoonlijk proces waardoor de mannen minder empathie met de vrouwelijke gevoelens voelden.

Bovendien ontdekten de wetenschappers dat de amygdala, het deel van het brein waarvan men denkt dat het belangrijk is voor de empathische gevoelens met anderen, meer activiteit vertoonde wanneer mannen naar andere mannen keken dan naar vrouwen.

Verklaring in het verleden
De wetenschappers geloven dat de reden voor de mannelijke onkunde om vrouwelijke gevoelens van hun gezicht af te lezen in het verleden moet worden gezocht.

Voor onze voorvaderen was het essentieel om snel te weten te komen wat een andere man dacht en of hij een bedreiging vormde. 'Omdat mannen zich bezig hielden met de jacht en het beschermen van hun territorium, was het belangrijk voor hen om de intenties en daden van hun mannelijke rivalen te kunnen voorspellen', aldus de wetenschappers. (TE)

Wetenschappers van het universitair ziekenhuis van het Duitse Bochum hebben dit bevestigd. Ze vroegen aan mannelijke vrijwilligers om foto's van ogen van personen te bekijken en te raden hoe die zich voelden. De vrijwilligers vonden het dubbel zo moeilijk om het humeur van een vrouw te raden dan van een man. En dat is niet alleen omdat ze niet hard genoeg proberen, zo beweert de studie die verscheen in het vakblad PLoS ONE. Weinig empathie met vrouwen Terwijl de mannen naar de foto's keken, werd een hersenscan uitgevoerd. Wanneer de testpersonen naar mannelijke ogen keken, betrokken ze wat ze zien op zichzelf, aangezien die delen van de hersenen oplichtten die gelinkt zijn met gedachten en gevoelens uit het verleden. Ze begrepen dus wat andere mannen voelden door zich gelijkaardige momenten in hun eigen leven te herinneren en die toe te passen op de beelden die ze te zien kregen, zeggen onderzoekers. Maar bij het zien van vrouwelijke ogen gingen de hersenen van de mannen op zoek naar vrouwen uit hun verleden die gelijkaardige emoties vertoonden. Dat is een minder persoonlijk proces waardoor de mannen minder empathie met de vrouwelijke gevoelens voelden. Bovendien ontdekten de wetenschappers dat de amygdala, het deel van het brein waarvan men denkt dat het belangrijk is voor de empathische gevoelens met anderen, meer activiteit vertoonde wanneer mannen naar andere mannen keken dan naar vrouwen. Verklaring in het verleden De wetenschappers geloven dat de reden voor de mannelijke onkunde om vrouwelijke gevoelens van hun gezicht af te lezen in het verleden moet worden gezocht. Voor onze voorvaderen was het essentieel om snel te weten te komen wat een andere man dacht en of hij een bedreiging vormde. 'Omdat mannen zich bezig hielden met de jacht en het beschermen van hun territorium, was het belangrijk voor hen om de intenties en daden van hun mannelijke rivalen te kunnen voorspellen', aldus de wetenschappers. (TE)