In 1986 verklaarde Japan zich onder druk van de Internationale Walvisvaartcommissie akkoord met het verbod op de commerciële walvisjacht. Datzelfde jaar riep de Japanse overheid een Instituut voor Onderzoek naar Walvisachtigen in het leven. "Het Instituut heeft sindsdien amper relevante wetenschappelijke resultaten en papers gepubliceerd", concludeert Judith Wouters, master Japanologie aan de K.U.Leuven, in haar scriptie, "het is slechts een dekmantel om het verbod te kunnen omzeilen."

Meer dan 10.000 walvissen stierven al ten gevolge van de 'wetenschappelijke' walvisjachtpraktijken van Japan. Wouters onderzocht waarom het land koppig blijft verder jagen, na talloze verzoeken uit binnen -en buitenland om de operaties stop te zetten.

De politieke agenda blijkt de voornaamste reden, meer nog dan economische of culturele motieven. De walvisjachtindustrie maakt namelijk al jaren grote verliezen en de toekomst zou hierin geen beterschap brengen. Hoewel de Japanse overheid de consumptie van walvisvlees ook vaak verdedigt als belangrijke elementen van de Japanse cultuur, blijven de tradities beperkt tot een aantal visserdorpjes. Bovendien zijn er in Japan ook gemeenschappen waar walvissen als goden aanbeden worden.

Het Agentschap voor Visserij heeft de volledige jurisdictie over de walvisvangst in Japan. Hun vrees voor een daling van de budgetten, het aantal posten en de politieke macht is voor hen de voornaamste reden om achter het tot nu toe gevoerde beleid te blijven staan.

Omkoping

Uit de resultaten van een enquête blijkt dan ook dat er bij ngo's - zowel pro als contra de walvisjacht - een groot wantrouwen heerst tegenover overheidsinstellingen als het IWC en het Agentschap voor Visserij. Vorige week raakte nog bekend dat Japan door milieuactivisten beschuldigd werd van omkoping. Vice-voorzitter van de Internationale Walvisvaartcommissie Anthony Liverpool zou vluchten en hotelovernachtingen gekregen hebben van de Japanse overheid tijdens de laatste vergadering van het IWC.

Judith Wouters nam met haar scriptie deel aan de Vlaamse Scriptieprijs. Lees de volledige scriptie na op www.scriptieprijs.be.

In 1986 verklaarde Japan zich onder druk van de Internationale Walvisvaartcommissie akkoord met het verbod op de commerciële walvisjacht. Datzelfde jaar riep de Japanse overheid een Instituut voor Onderzoek naar Walvisachtigen in het leven. "Het Instituut heeft sindsdien amper relevante wetenschappelijke resultaten en papers gepubliceerd", concludeert Judith Wouters, master Japanologie aan de K.U.Leuven, in haar scriptie, "het is slechts een dekmantel om het verbod te kunnen omzeilen." Meer dan 10.000 walvissen stierven al ten gevolge van de 'wetenschappelijke' walvisjachtpraktijken van Japan. Wouters onderzocht waarom het land koppig blijft verder jagen, na talloze verzoeken uit binnen -en buitenland om de operaties stop te zetten. De politieke agenda blijkt de voornaamste reden, meer nog dan economische of culturele motieven. De walvisjachtindustrie maakt namelijk al jaren grote verliezen en de toekomst zou hierin geen beterschap brengen. Hoewel de Japanse overheid de consumptie van walvisvlees ook vaak verdedigt als belangrijke elementen van de Japanse cultuur, blijven de tradities beperkt tot een aantal visserdorpjes. Bovendien zijn er in Japan ook gemeenschappen waar walvissen als goden aanbeden worden.Het Agentschap voor Visserij heeft de volledige jurisdictie over de walvisvangst in Japan. Hun vrees voor een daling van de budgetten, het aantal posten en de politieke macht is voor hen de voornaamste reden om achter het tot nu toe gevoerde beleid te blijven staan. Omkoping Uit de resultaten van een enquête blijkt dan ook dat er bij ngo's - zowel pro als contra de walvisjacht - een groot wantrouwen heerst tegenover overheidsinstellingen als het IWC en het Agentschap voor Visserij. Vorige week raakte nog bekend dat Japan door milieuactivisten beschuldigd werd van omkoping. Vice-voorzitter van de Internationale Walvisvaartcommissie Anthony Liverpool zou vluchten en hotelovernachtingen gekregen hebben van de Japanse overheid tijdens de laatste vergadering van het IWC. Judith Wouters nam met haar scriptie deel aan de Vlaamse Scriptieprijs. Lees de volledige scriptie na op www.scriptieprijs.be.