Veel mensen hebben de neiging om alles wat met hun soort te maken heeft, inbegrepen haar evolutie, toe te schrijven aan... menselijke activiteiten. Het is een voor sommigen bijna ziekelijk automatisme - vooral filosofen hebben er last van. Zo leek het bijna evident dat de snelle aangroei van onze hersenen een aanpassing was aan de noodzaak om intens samen te werken met elkaar. Het succes van de mensheid zou in die visie een gevolg zijn van de grootschalige coöperatie waar onze voorouders lang geleden toe overgingen.
...