Ooit was de maan het middelpunt van een wedloop tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Tussen 1969 en 1972 hebben er twaalf Amerikanen op de maan vertoefd, voordien en daarna geen mens meer. Nadat de laatste astronaut Eugene Cernan de maan in 1972 verliet, werd het er plots stil.
...