Het vakblad Biology Letters publiceert resultaten van een experiment waaruit zou kunnen blijken dat vrouwelijke honden gevoeliger zijn voor vreemde veranderingen in hun omgeving dan mannelijke.

Wetenschappers confronteerden een breed gamma aan honden met een situatie waarin ze een bal achter een scherm rolden, waarna die aan de andere kant weer te voorschijn kwam. Maar soms hadden ze de bal achter het scherm veranderd, waardoor er ineens een groter exemplaar verscheen dan dat wat verdwenen was.

De resultaten waren ondubbelzinnig: vrouwelijke honden staarden altijd significant langer naar een grotere bal die van achter het scherm kwam, dan naar de bal die ze hadden zien verdwijnen. Bij mannelijke honden werd geen enkel verschil geregistreerd.

Meteen ontstond er een debat over een mogelijke verklaring voor dit verschil. De gemakkelijkste was dat mannelijke honden gewoon dommer zijn dan vrouwelijke, die door een grotere zorg voor de pups belang hebben bij een alerter omgaan met veranderingen in hun omgeving.

Een alternatieve verklaring is dat mannelijke honden het verschil wel zien, maar dat ze er geen belang aan hechten, omdat ze er geen gevaar in zien. (DD)

Het vakblad Biology Letters publiceert resultaten van een experiment waaruit zou kunnen blijken dat vrouwelijke honden gevoeliger zijn voor vreemde veranderingen in hun omgeving dan mannelijke. Wetenschappers confronteerden een breed gamma aan honden met een situatie waarin ze een bal achter een scherm rolden, waarna die aan de andere kant weer te voorschijn kwam. Maar soms hadden ze de bal achter het scherm veranderd, waardoor er ineens een groter exemplaar verscheen dan dat wat verdwenen was. De resultaten waren ondubbelzinnig: vrouwelijke honden staarden altijd significant langer naar een grotere bal die van achter het scherm kwam, dan naar de bal die ze hadden zien verdwijnen. Bij mannelijke honden werd geen enkel verschil geregistreerd. Meteen ontstond er een debat over een mogelijke verklaring voor dit verschil. De gemakkelijkste was dat mannelijke honden gewoon dommer zijn dan vrouwelijke, die door een grotere zorg voor de pups belang hebben bij een alerter omgaan met veranderingen in hun omgeving. Een alternatieve verklaring is dat mannelijke honden het verschil wel zien, maar dat ze er geen belang aan hechten, omdat ze er geen gevaar in zien. (DD)