Vooral de jagers dringen weer aan op strengere maatregelen - lees: meer bejaging. Vlaams minister van Natuur en Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) laat de zaak onderzoeken, naar verluidt onder druk van verschillende burgemeesters die de klachten over schade aan kippen van particulieren niet meer zouden kunnen bijhouden.

Vreemd in de commotie is dat de wetenschappers die de vos in Vlaanderen bestuderen, zich niet in het debat mogen mengen. De directie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft laten weten dat er voorlopig niet over de vos gecommuniceerd mag worden. Nochtans beschikt het instituut over de enige gegevens die relevant zijn in een wetenschappelijk gefundeerd debat.

Uit de cijfers blijkt dat er maximaal 30.000 vossen in Vlaanderen zijn. Daarvan worden er nu al jaarlijks meer dan 10.000 afgeschoten - een verhoudingsgewijs groot aantal. Dat afschot kan vergeleken worden met het snoeien van planten: het houdt de populatie jong. Daarenboven vallen er nog veel vossen als slachtoffer van het verkeer.

Ziektes

De vossen anticiperen op de sterke druk door veel jongen groot te brengen. Bejaging heeft dus geen enkele zin in het reguleren van een vossenpopulatie. Kippenhouders zijn veel beter af met het goed afsluiten van de hokken waarin hun dieren 's nachts moeten slapen. Voorlopig zijn er in Vlaanderen ook maar enkele speciale gevallen waarin vossen een probleem zijn voor op de grond broedende zeldzame vogels.

Een ander element tegen de vos dat de jagers regelmatig aanbrengen, is dat de dieren kwalijke ziektes verspreiden. Helaas kan de jacht mee verantwoordelijk gesteld worden voor een eventuele snelle verspreiding van die ziektes, door de migratie die ze in de hand werkt als gevolg van haar eigen activiteiten. Een voorstel van jagers om 's nachts vossen te mogen schieten, lijkt daarenboven meer risico's voor de volksgezondheid in te houden dan de ziektes die de vossen zouden kunnen overdragen. (DDR)

Vooral de jagers dringen weer aan op strengere maatregelen - lees: meer bejaging. Vlaams minister van Natuur en Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) laat de zaak onderzoeken, naar verluidt onder druk van verschillende burgemeesters die de klachten over schade aan kippen van particulieren niet meer zouden kunnen bijhouden. Vreemd in de commotie is dat de wetenschappers die de vos in Vlaanderen bestuderen, zich niet in het debat mogen mengen. De directie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft laten weten dat er voorlopig niet over de vos gecommuniceerd mag worden. Nochtans beschikt het instituut over de enige gegevens die relevant zijn in een wetenschappelijk gefundeerd debat. Uit de cijfers blijkt dat er maximaal 30.000 vossen in Vlaanderen zijn. Daarvan worden er nu al jaarlijks meer dan 10.000 afgeschoten - een verhoudingsgewijs groot aantal. Dat afschot kan vergeleken worden met het snoeien van planten: het houdt de populatie jong. Daarenboven vallen er nog veel vossen als slachtoffer van het verkeer. Ziektes De vossen anticiperen op de sterke druk door veel jongen groot te brengen. Bejaging heeft dus geen enkele zin in het reguleren van een vossenpopulatie. Kippenhouders zijn veel beter af met het goed afsluiten van de hokken waarin hun dieren 's nachts moeten slapen. Voorlopig zijn er in Vlaanderen ook maar enkele speciale gevallen waarin vossen een probleem zijn voor op de grond broedende zeldzame vogels. Een ander element tegen de vos dat de jagers regelmatig aanbrengen, is dat de dieren kwalijke ziektes verspreiden. Helaas kan de jacht mee verantwoordelijk gesteld worden voor een eventuele snelle verspreiding van die ziektes, door de migratie die ze in de hand werkt als gevolg van haar eigen activiteiten. Een voorstel van jagers om 's nachts vossen te mogen schieten, lijkt daarenboven meer risico's voor de volksgezondheid in te houden dan de ziektes die de vossen zouden kunnen overdragen. (DDR)