Aan het onderzoek, dat uitgevoerd werd door de universiteit van Oxford en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), deden zo'n 1,2 miljoen mensen uit een vijftigtal landen mee. Ruim een half miljoen deelnemers was jonger dan 18. De onderzoekers gebruikten een opvallende methode om jongeren te benaderen. Zij kregen tijdens het spelen van spelletjes als Angry Birds een pop-up te zien.

De resultaten tonen aan dat er zelfs in COVID-tijden grote bezorgdheid blijft bestaan over het klimaat. Wel blijken jongeren zich meer zorgen te maken dan hun ouders en grootouders. Wereldwijd ziet 69 procent van de minderjarigen klimaatverandering als een internationale noodsituatie. Bij mensen boven de 60 denkt 58 procent daar zo over, aldus de onderzoekers. Wanneer wordt gekeken naar alle leeftijdsgroepen, is het gemiddelde 64 procent.

Opvallend is dat sommige van de meest vervuilende landen ook de meest verontruste jongeren tellen. In Canada en Duitsland noemen 83 procent van de jongeren de klimaatverandering een noodsituatie, in Australië 82 procent en in de VS 75 procent. Over alle leeftijdsgroepen heen, ligt die score ook het hoogst bij de West-Europese en Noord-Amerikaanse landen (72 procent) en het laagst bij de landen in Sub-Sahara Afrika (61 procent). V

oorts vindt 59 van de ondervraagden dat de regeringen krachtiger en sneller moeten optreden tegen de klimaatcrisis. Maatregelen voor het behoud van bossen en andere natuurgebieden (54 procent) en voor het gebruik van groene energie (53 procent) kennen de meeste aanhangers. Ook is nog altijd minstens dan de helft van de ondervraagden voorstander van milieuvriendelijkere landbouwpraktijken en investeringen in groene economie. Van alle voorgestelde maatregelen is de invoering van een vegetarisch dieet het minst populair (30 procent). België maakte geen deel uit van het onderzoek.

Aan het onderzoek, dat uitgevoerd werd door de universiteit van Oxford en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), deden zo'n 1,2 miljoen mensen uit een vijftigtal landen mee. Ruim een half miljoen deelnemers was jonger dan 18. De onderzoekers gebruikten een opvallende methode om jongeren te benaderen. Zij kregen tijdens het spelen van spelletjes als Angry Birds een pop-up te zien. De resultaten tonen aan dat er zelfs in COVID-tijden grote bezorgdheid blijft bestaan over het klimaat. Wel blijken jongeren zich meer zorgen te maken dan hun ouders en grootouders. Wereldwijd ziet 69 procent van de minderjarigen klimaatverandering als een internationale noodsituatie. Bij mensen boven de 60 denkt 58 procent daar zo over, aldus de onderzoekers. Wanneer wordt gekeken naar alle leeftijdsgroepen, is het gemiddelde 64 procent. Opvallend is dat sommige van de meest vervuilende landen ook de meest verontruste jongeren tellen. In Canada en Duitsland noemen 83 procent van de jongeren de klimaatverandering een noodsituatie, in Australië 82 procent en in de VS 75 procent. Over alle leeftijdsgroepen heen, ligt die score ook het hoogst bij de West-Europese en Noord-Amerikaanse landen (72 procent) en het laagst bij de landen in Sub-Sahara Afrika (61 procent). Voorts vindt 59 van de ondervraagden dat de regeringen krachtiger en sneller moeten optreden tegen de klimaatcrisis. Maatregelen voor het behoud van bossen en andere natuurgebieden (54 procent) en voor het gebruik van groene energie (53 procent) kennen de meeste aanhangers. Ook is nog altijd minstens dan de helft van de ondervraagden voorstander van milieuvriendelijkere landbouwpraktijken en investeringen in groene economie. Van alle voorgestelde maatregelen is de invoering van een vegetarisch dieet het minst populair (30 procent). België maakte geen deel uit van het onderzoek.