Klimaatwetenschappers zijn het er steeds meer over eens dat de Aarde een door de mens gevormd geologisch tijdperk is binnengetreden dat ergens midden de 20e eeuw begon en voortduurt tot de dag van vandaag. De invloed van de mens op landschappen, oceanen en de atmosfeer valt immers niet meer te ontkennen. Uniek is dat de mens getuige is van een tijdperk, waar hij ook nog eens zelf verantwoordelijk voor is.
...

Klimaatwetenschappers zijn het er steeds meer over eens dat de Aarde een door de mens gevormd geologisch tijdperk is binnengetreden dat ergens midden de 20e eeuw begon en voortduurt tot de dag van vandaag. De invloed van de mens op landschappen, oceanen en de atmosfeer valt immers niet meer te ontkennen. Uniek is dat de mens getuige is van een tijdperk, waar hij ook nog eens zelf verantwoordelijk voor is. Het symbool van dit zogenaamde Antropoceen zou weleens verrassend de kip kunnen zijn, meer bepaald de gefossiliseerde vleeskip. Op eender welk moment leven er op Aarde immers zo'n 23 miljard kippen. Dat is minstens tien keer meer dan eender welke andere vogel. De totale massa van die 23 miljard kippen is groter dan die van alle andere vogels op Aarde samen. Elk jaar consumeert de mens wereldwijd 65 miljard kippen. We leven dan ook in het 'Tijdperk van de Kip', stellen enkele wetenschappers in een essay in het vakblad Royal Society Open Science. De grootste nalatenschap van de mensheid zullen overgebleven kippenbotjes zijn en dat zal duidelijk te zien zijn in haar geologische voetafdruk. Ook al worden de meeste kippenbotjes tegenwoordig al in de fabriek verpulverd en gebruikt als dierenvoeding en meststof. Natuurlijk zullen fossielen uit het Antropoceen ook gekenmerkt worden door zaken waar de mens verantwoordelijk voor is zoals plastic, beton en nucleaire straling. Maar het meest identificeerbare en meest significante biologische overblijfsel is de kip, aldus de wetenschappers. Volgens geoloog Carys Bennett van de universiteit van Leicester en hoofdauteur van het essay, zijn het niet alleen de cijfers die verantwoordelijk zijn voor de kip als 'Verhaal van onze Tijd', maar ook haar vorm, genen en chemie. 'De mens heeft de biologie van de kip veranderd en de natuur naar zijn hand gezet', zegt ze. Kippen stammen af van de rode kamhoen (Gallus gallus), een slechte vlieger en dus makkelijke te vangen vogel uit Zuid-Oost-Azië die 8000 jaar geleden gedomesticeerd zou zijn. Ze werden gekweekt om steeds groter en vleziger te worden, maar het was pas in de jaren 50, toen de Amerikaanse overheid samen met gevogeltebedrijf A&P een wedstrijd uitschreef om de 'kip van de toekomst' te creëren, dat de vogel een gedaantewisseling onderging. De moderne vleeskip, die gemiddeld vijf tot negen weken leeft, is vijf keer zwaarder dan zijn voorouder. Ze onderging een genetische mutatie waardoor ze onophoudelijk eet en snel aandikt waardoor ze ook nog eens te maken heeft met verschillende aandoeningen van het beendergestel. En door haar specifieke dieet - veel granen, weinig insecten - hebben haar beenderen een specifieke chemische signatuur. De vleeskip is daarenboven compleet afhankelijk van en gevormd voor de industriële voedselproductie. Zonder de menselijke technologie kan ze niet overleven. Je zou kunnen zeggen dat de consumptiekip evenzeer een industrieel product is als plastic en beton. 'De modern kip is een symbool van onze veranderende biosfeer', zegt Bennett. 'Wanneer toekomstige generaties stenen uit onze tijd onderzoeken, zullen ze waarschijnlijk blikjes, flessen en stukjes plastic vinden en daartussen zullen kippenbotjes te zien zijn.'