Waar eindigt het vasteland en waar begint de zee? Het is een bijna filosofische vraag van Sofie Vanhooren van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer in het blad De Grote Rede.

De grenslijn zou samenvallen met de laagwaterlijn. Die is op 30 april 2009 aangepast op de zeekaarten, omdat de zandbank van Heist is aangegroeid. De bank maakt nu deel uit van het vasteland. Ze sluit aan bij het strandnatuurreservaat Baai van Heist, bekend van steltlopertjes en boeiende plantjes, en is een geliefde pleisterplaats van zeehonden.

De aanpassing is niet zonder belang voor ons ingewikkelde land, want de zee behoort tot het federale territorium en het strand - het vasteland dus - is officieel Vlaams. Door de ingreep is Vlaanderen 0,5 vierkante kilometer groter geworden. Maar of dat impliceert dat België kleiner is geworden, is onduidelijk. Dat is een politieke kwestie.

Dirk Draulans