Volgens Amerikaanse media heeft president Donald Trump al meerdere malen het idee geopperd om (nucleaire) explosieven af te vuren op aankomende orkanen om te vermijden dat ze aan land komen.
...

Volgens Amerikaanse media heeft president Donald Trump al meerdere malen het idee geopperd om (nucleaire) explosieven af te vuren op aankomende orkanen om te vermijden dat ze aan land komen. 'Ze vormen zich voor de kust van Afrika. We kunnen een bom droppen in het oog van de orkaan en haar verstoren terwijl ze zich over de Atlantische oceaan beweegt', zou Donald Trump onder meer gezegd hebben tijdens een ontmoeting met zijn veiligheidsdiensten over orkaandreigingen in het Witte Huis. Het idee om orkanen te bestoken met kernwapens gaat al meer dan 60 jaar mee. Omdat de theorie zo hardnekkig blijft rondwaaien, voelde de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zich enkele jaren geleden genoodzaakt om argumenten te geven waarom een kernbom op een orkaan afschieten absurd is. Toch was er ooit een tijd waarin zelfs wetenschappers en overheidsinstanties de nucleaire optie ernstig in overweging namen. Als we denken aan de kracht die een orkaan met zich meebrengt, is de gedachte van een grootschalige vernietiging van zo'n weerfenomeen op het eerste gezicht vrij aantrekkelijk. In een toespraak op 11 oktober 1961 zei het hoofd van de Amerikaanse Weather Bureau, Francis W. Riechelderfer, dat hij zich de mogelijkheid om in de toekomst een nucleaire bom op een orkaan te laten ontploffen boven de oceaan best wel kon voorstellen.Eind jaren 50 had de Amerikaanse meteoroloog Jack W. Reed op een symposium over het vreedzame gebruik van nucleaire wapens in de wetenschap en de industrie zijn bevindingen voorgesteld. Hij opperde het idee om vanuit een duikboot kernbommen naar het oog van de depressie af te vuren. De daaropvolgende explosie zou het grootste deel van de relatief warme lucht in het oog van de orkaan hoog in de stratosfeer sturen. De warme lucht zou dan vervangen worden door koudere, dichtere lucht vanuit de zijkanten van de storm, waardoor de windsnelheid afneemt en de storm verzwakt. of zelfs verdwijnt.Orkaan is sterker dan kernbomToen al kon Reed, die zijn idee tot 2004 bleef verdedigen, niet rekenen op veel enthousiasme rekenen. Ten eerste is er het probleem van de radioactieve straling die mee zou liften met de wind van de orkaan en aan land vernietigende milieuschade zou aanrichten. Ook het mechanisme achter de nucleaire ontploffing is niet sluitend. Het grootste obstakel is de hoeveelheid energie die nodig is om de kracht of de koers van een orkaan te wijzigen. De hitte die vrijkomt door een orkaan is het equivalent van het ontploffen van een kernbom van 10 megaton elke 20 minuten, berekende de NOAA. Om een cycloon van categorie 5 te doen krimpen tot een categorie 2, zou je daar een halve ton lucht moeten aan toevoegen voor elke vierkante meter. Dat is meer dan een half miljard ton voor een oog van een diameter van 40 kilometer. Een onmogelijke opdracht, aldus de NOAA. Een derde uitdaging is het aanvallen van zwakke tropische depressies, nog voor ze de kans krijgen om zich tot een orkaan te ontwikkelen. Boven de Atlantische oceaan vormen zich de meeste verstoringen, maar slecht zo'n 5 procent daarvan wordt effectief een orkaan. Het is niet mogelijk om op voorhand te voorspellen welke zich zullen omvormen tot een gevaarlijke storm. Een bijkomend probleem is dat de internationale wetgeving een aanval met kernwapens op de natuur verbiedt. Het Peaceful Nuclear Explosions Treaty, dat het gebruik van nucleaire niet-militaire wapens beperkt, werd in 1990 door de Verenigde Staten getekend en geratificeerd. En dan zijn er nog de politieke gevolgen van het succesvol wijzigen van de koers van een orkaan. Als diezelfde orkaan vervolgens een humanitaire ramp veroorzaakt in een ander land, zou dat tot een nieuwe vorm van oorlogsvoering kunnen leiden. Knullige reactiesOmdat de klimaatverandering de orkanen in intensiteit doet toenemen, zijn er in de toekomst waarschijnlijk meer van dergelijke stormen te verwachten. Toch gelooft Trump nog steeds dat klimaatverandering een hoax is. Dat neemt niet weg dat hij een oorlog tegen de natuur wel ziet zitten. Al is zijn kennis van de natuurlijke wereld vrij beperkt. De president kreeg eerder kritiek vanwege zijn ietwat knullige antwoord op eerder natuurrampen zoals orkaan Maria, die heel wat schade aanrichtte in Puerto Rico in 2017. Toen vielen bijna 3000 doden, maar de president bestempelde de ramp als geen 'echte catastrofe'.