Tarwe is een van de meest verbouwde gewassen ter wereld, maar het is ook een van de moeilijkste om bij te sturen. Dat heeft vooral te maken met de complexiteit van haar genoom: tarwe heeft 108.000 genen, dat is bijna vijf keer meer dan de mens.
...

Tarwe is een van de meest verbouwde gewassen ter wereld, maar het is ook een van de moeilijkste om bij te sturen. Dat heeft vooral te maken met de complexiteit van haar genoom: tarwe heeft 108.000 genen, dat is bijna vijf keer meer dan de mens. Een consortium van tientallen wetenschappers uit twintig landen is er na meer dan tien jaar intensief werk in geslaagd het genoom van tarwe te ontrafelen. De resultaten verschenen onlangs in Science. Door genetische aanpassing zal men de productie van de plant kunnen verhogen. Dat is erg belangrijk, gezien de explosieve groei van de wereldbevolking en de beperkte beschikbaarheid van landbouwgrond. De eerste genetische experimenten hebben al positieve resultaten opgeleverd: de productie van tarweplanten kon 20 procent worden opgedreven. Ook aan rijst wordt gesleuteld. Een studie in Science beschreef de genen die een rijstplant gebruikt om sneller te groeien in diep water, bijvoorbeeld in het moessonseizoen, zodat ze boven het wateroppervlak kan blijven. Er wordt nu nagegaan of die genen in alle rijstplanten kunnen worden geactiveerd. Een andere studie, gepubliceerd in New Phytologist, stelde vast dat rijstplanten met een kleiner aantal huidmondjes gemak-kelijker droogteperiodes overleven. Planten gebruiken huidmondjes om te ademen en hun watergehalte te regelen. Het inzicht zou nuttig kunnen zijn om rijst beter bestand te maken tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.