De tabel van Mendelejev, die een logische rangschikking van alle bekende chemische elementen geeft op basis van hun structuur, is hier en daar toch wat minder constant dan wij geleerd hebben.

In het vakblad Pure and Applied Chemistry leggen wetenschappers uit dat het atoomgewicht van een tiental elementen, waaronder waterstof en zuurstof, minder constant is dan werd aangenomen. Het gewicht zal vanaf heden niet langer aangegeven worden als een enkel getal, maar als een range. De aanpassing, die volgens kenners al minstens tien jaar geleden had moeten gebeuren, is een gevolg van het inzicht dat nogal wat elementen meer dan één stabiele vorm hebben, vooral afhankelijk van het aantal neutronen in hun atoomkern.

Een zuurstofkern, bijvoorbeeld, bestaat standaard uit acht protonen en acht neutronen, maar hij kan ook voorkomen in een versie met één of zelfs twee extra neutronen, waardoor hij wat zwaarder wordt.

'Isotopen' heten die varianten in het jargon. Sommige chemici stellen voor om de verdeling van isotopen voor een element in de tabel als een taartdiagram weer te geven, maar volgens anderen wordt het dan wel erg ingewikkeld.

Dirk Draulans

Isotopen kunnen een rol spelen in de criminalistiek, want hun verhouding kan variëren van plaats tot plaats. De Journal of Forensic Sciences heeft gevallen beschreven van misdaden die zijn opgelost, omdat speurders erin slaagden een object te koppelen aan het leefmilieu van een misdadiger via een analyse van specifieke isotopenverhoudingen in gevonden materialen. Niemand is nog veilig voor de groei in wetenschappelijke inzichten.

De tabel van Mendelejev, die een logische rangschikking van alle bekende chemische elementen geeft op basis van hun structuur, is hier en daar toch wat minder constant dan wij geleerd hebben. In het vakblad Pure and Applied Chemistry leggen wetenschappers uit dat het atoomgewicht van een tiental elementen, waaronder waterstof en zuurstof, minder constant is dan werd aangenomen. Het gewicht zal vanaf heden niet langer aangegeven worden als een enkel getal, maar als een range. De aanpassing, die volgens kenners al minstens tien jaar geleden had moeten gebeuren, is een gevolg van het inzicht dat nogal wat elementen meer dan één stabiele vorm hebben, vooral afhankelijk van het aantal neutronen in hun atoomkern. Een zuurstofkern, bijvoorbeeld, bestaat standaard uit acht protonen en acht neutronen, maar hij kan ook voorkomen in een versie met één of zelfs twee extra neutronen, waardoor hij wat zwaarder wordt. 'Isotopen' heten die varianten in het jargon. Sommige chemici stellen voor om de verdeling van isotopen voor een element in de tabel als een taartdiagram weer te geven, maar volgens anderen wordt het dan wel erg ingewikkeld. Dirk Draulans