Relatieverwachtingen jongeren afhankelijk van huidige gezinsvorm

© Thinkstock

De verwachtingen van Vlaamse jongeren over toekomstige relaties hangen nauw samen met de gezinsvorm waarin ze opgroeien. Dat blijkt uit een studie van sociologe Nana Mertens aan de KU Leuven.

De gezinsvorm waarin Vlaamse jongeren opgroeien, beïnvloedt de verwachtingen die ze koesteren over hun toekomstige relaties. Zo blijkt uit de masterproef van Nana Mertens, sociologe aan de KU Leuven.

Jongeren met gescheiden ouders schatten hun eigen scheidingskans in de toekomst ook hoger in. Jongeren die veel ouderlijk conflict ervaren, denken daar hetzelfde over.

Aan de hand van recente data uit het Leuvense Adolescenten- en Gezinnenonderzoek (LAGO) – waarbij leerlingen van Vlaamse middelbare scholen schriftelijk bevraagd werden – onderzocht Mertens de invloed van de gezinsvorm en het ouderlijk conflict op de relationele toekomstverwachtingen. Daarbij werd vooral gefocust op de verwachte scheidingskans en de voorkeur voor het huwelijk.

Gehuwd samenwonende ouders, lagere scheidingskans

Jongeren uit gebroken gezinnen denken meer dan anderen dat ze later zelf zullen scheiden. Dat is nog meer het geval als de ouders gescheiden zijn na een huwelijk in plaats van na het ongehuwd samenwonen. Toch verwachten jongeren van wie de ouders niet getrouwd zijn, maar wel samenwonen, eveneens een hogere scheidingskans dan als de ouders wel getrouwd zouden zijn.

Als de ouder bij wie de jongere inwoont na een scheiding een nieuwe partner heeft, maar daar niet mee samenwoont, wordt het vooruitzicht op een mogelijke scheiding groter dan als de ouder geen nieuwe partner heeft. De kans op scheiden wordt lager geschat als deze ouder gehuwd samenwoont met de nieuwe partner.

Rol van geloof en herkomst

De toekomstverwachtingen met betrekking tot scheiden en huwen worden overigens ook beïnvloed door andere factoren. Hoe geloviger de jongeren zijn bijvoorbeeld, hoe lager ze hun kans op scheiden schatten. Ook het geboorteland van de moeder speelt een rol. Zo schatten jongeren van wie de moeder geboren werd in een van de Maghreblanden hun scheidingskans lager in. Meisjes denken meer dan jongens dat ze later zullen scheiden. Hoe ouder de jongere hoe lager hij of zij die kans op scheiden inschat. Jongeren uit het BSO schatten de kans op scheiden ten slotte hoger in dan ASO-scholieren. (Belga/WB)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content