Het wordt steeds duidelijker dat de werking van bepaalde genen beïnvloed kan worden door de omstandigheden waarin ze moeten functioneren. Een interactie die een nog betere aanpassing van een individu aan zijn leefomstandigheden mogelijk maakt.

Het vakblad Psychological Medicine beschrijft hoe het feit van als kind op school gepest te worden, een effect heeft op de structuren rond een gen dat een rol speelt in het sturen van het gemoed, waardoor slachtoffers van zwaar pestgedrag met mentale problemen te kampen kunnen krijgen.

Concreet wees onderzoek van 28 identieke tweelingen, waarvan er eentje van de twee op school gepest werd en de andere niet, uit dat gepeste kinderen vanaf een leeftijd van twaalf jaar minder van het stresshormoon cortisol produceren. Dat is een gevolg van veranderingen in de chemische structuren op het DNA van een gen met informatie over de prikkeldrager serotonine, die tussenkomt bij het sturen van stress en gemoedstoestand. De kinderen die ermee te maken krijgen, hebben meer last met normale sociale interacties en zijn gevoeliger voor agressiviteit dan andere.

Identieke tweelingen zijn geschikt voor dit soort studies, omdat ze genetisch niet van elkaar verschillen, waardoor omgevingsinvloeden gemakkelijker geïsoleerd kunnen worden.
De cruciale vraag is nu of het mogelijk is die veranderde chemische structuren terug te schroeven. (DD)