Het is bekend dat sommige parasieten het gedrag van hun gastheer zo kunnen aanpassen dat het diertje zich opvallender gaat gedragen, wat de kans verhoogt dat het door een ander beestje opgegeten wordt, wat dan nuttig is voor de parasiet, want die heeft dikwijls zo'n extra stap nodig om tot volle ontwikkeling te kunnen komen.

Een klassiek voorbeeld is dat van een jong wormpje dat zich in het hoofd van krekels of sprinkhanen nestelt, en er het gedrag van zijn gastheren zo kan bijsturen dat die in water springen - de volwassen worm leeft vrij in water. Of van beestjes die mieren zo sturen dat ze boven op een grasspriet gaan zitten wachten tot ze worden opgegeten door een schaap.

Volgens het vakblad Evolution kan het echter nog ingewikkelder. Het blad beschreef de impact van een infectie van zoetwatervlokreeftjes met nog een ander wormpje. Het parasiterende beestje heeft een vis nodig als finale fase van zijn levenscyclus, maar die mag niet te vroeg komen. Het minuscule wormpje moet in zijn gastheer kunnen groeien voor het klaar is om zijn laatste levensfase in een vis te beginnen.

Dus zorgt het er eerst voor dat het vlokreeftje zich een tijdje gedeisd houdt, wat de kans verkleint dat het te vroeg - voor de worm dan - door een vis wordt opgegeten. Pas als de worm groot genoeg geworden is, gaat hij zijn gastheer stimuleren tot wat opvallender gedrag, wat de kans vergroot dat hij zijn levenscyclus kan sluiten en tot voortplanting kan overgaan. (DD)

Het is bekend dat sommige parasieten het gedrag van hun gastheer zo kunnen aanpassen dat het diertje zich opvallender gaat gedragen, wat de kans verhoogt dat het door een ander beestje opgegeten wordt, wat dan nuttig is voor de parasiet, want die heeft dikwijls zo'n extra stap nodig om tot volle ontwikkeling te kunnen komen. Een klassiek voorbeeld is dat van een jong wormpje dat zich in het hoofd van krekels of sprinkhanen nestelt, en er het gedrag van zijn gastheren zo kan bijsturen dat die in water springen - de volwassen worm leeft vrij in water. Of van beestjes die mieren zo sturen dat ze boven op een grasspriet gaan zitten wachten tot ze worden opgegeten door een schaap. Volgens het vakblad Evolution kan het echter nog ingewikkelder. Het blad beschreef de impact van een infectie van zoetwatervlokreeftjes met nog een ander wormpje. Het parasiterende beestje heeft een vis nodig als finale fase van zijn levenscyclus, maar die mag niet te vroeg komen. Het minuscule wormpje moet in zijn gastheer kunnen groeien voor het klaar is om zijn laatste levensfase in een vis te beginnen. Dus zorgt het er eerst voor dat het vlokreeftje zich een tijdje gedeisd houdt, wat de kans verkleint dat het te vroeg - voor de worm dan - door een vis wordt opgegeten. Pas als de worm groot genoeg geworden is, gaat hij zijn gastheer stimuleren tot wat opvallender gedrag, wat de kans vergroot dat hij zijn levenscyclus kan sluiten en tot voortplanting kan overgaan. (DD)