Het is weinigen gegeven om in enkele maanden tijd twee publicaties in Nature te hebben, maar biologe Sara Vicca van de Universiteit Antwerpen behoort tot dat kleine kransje gelukkigen. Eerst toonden zij en haar collega's aan dat de capaciteit van planten om het broeikasgas koolstofdioxide uit de lucht te plukken vermindert door extreme weersomstandigheden.

Nu is er een rapport waarin ze stellen dat planten 's nachts anders op een temperatuurstijging reageren dan overdag. Het is een feit dat nachtelijke temperaturen ongeveer veertig procent sneller stijgen als gevolg van de globale opwarming van het aardklimaat dan de temperaturen overdag. Omdat planten hun energie overdag uit fotosynthese halen, waarbij ze CO2 omzetten in onder meer zuurstof, maar 's nachts ademen en daarbij weer CO2 loslaten, kunnen variaties in dag- en nachttemperaturen een invloed hebben op de dagelijkse koolstofcyclus.

Een grootschalige analyse wijst uit dat planten in koele streken profiteren van een temperatuurstijging overdag, terwijl ze dan in droge streken in de problemen komen, omdat het té warm wordt. Maar voor de nacht is het anders: minder groei in koele streken als de temperatuur stijgt, en meer in droge gebieden.

Het ligt voor de hand dat er een link kan zijn tussen de mate van fotosynthese overdag en van ademhaling 's nachts, maar de chemische processen die ermee gepaard gaan zijn zo complex dat het moeilijk is te beoordelen in welke mate de geregistreerde verschillen een invloed hebben op de totale koolstofbalans in de atmosfeer. Wordt dus vervolgd.

Het is weinigen gegeven om in enkele maanden tijd twee publicaties in Nature te hebben, maar biologe Sara Vicca van de Universiteit Antwerpen behoort tot dat kleine kransje gelukkigen. Eerst toonden zij en haar collega's aan dat de capaciteit van planten om het broeikasgas koolstofdioxide uit de lucht te plukken vermindert door extreme weersomstandigheden.Nu is er een rapport waarin ze stellen dat planten 's nachts anders op een temperatuurstijging reageren dan overdag. Het is een feit dat nachtelijke temperaturen ongeveer veertig procent sneller stijgen als gevolg van de globale opwarming van het aardklimaat dan de temperaturen overdag. Omdat planten hun energie overdag uit fotosynthese halen, waarbij ze CO2 omzetten in onder meer zuurstof, maar 's nachts ademen en daarbij weer CO2 loslaten, kunnen variaties in dag- en nachttemperaturen een invloed hebben op de dagelijkse koolstofcyclus.Een grootschalige analyse wijst uit dat planten in koele streken profiteren van een temperatuurstijging overdag, terwijl ze dan in droge streken in de problemen komen, omdat het té warm wordt. Maar voor de nacht is het anders: minder groei in koele streken als de temperatuur stijgt, en meer in droge gebieden. Het ligt voor de hand dat er een link kan zijn tussen de mate van fotosynthese overdag en van ademhaling 's nachts, maar de chemische processen die ermee gepaard gaan zijn zo complex dat het moeilijk is te beoordelen in welke mate de geregistreerde verschillen een invloed hebben op de totale koolstofbalans in de atmosfeer. Wordt dus vervolgd.