Ongerustheid over project met genetisch gewijzigde maïs

© Reuters

Het project met genetisch gewijzigde maïs in Wetteren gaat in tegen het gezond verstand en slaat de ongerustheid van experts in de wind, zeggen tegenstanders.

De federale regering heeft het licht op groen gezet voor een veldproef van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) met genetisch gewijzigde maïs.

Het project heeft enkel tot doel de resultaten te bevestigen van de genetische wijziging van de plant die in een serre werden vastgesteld. Het gaat uitdrukkelijk niet om het telen of om commercialisering, benadrukt men.

Impact op milieu
In een persbericht dat ondertekend wordt door zestien verschillende organisaties, wordt die beslissing “onbegrijpelijk en onaanvaardbaar” genoemd. Er wordt nu tekst en uitleg gevraagd van de bevoegde ministers Sabine Laruelle (Landbouw) en Laurette Onkelinx (Volksgezondheid) en van staatssecretaris Melchior Wathelet (Leefmilieu).

De organisaties stellen dat de aanvraag voor het proefproject gebeurde op basis van een dossier van de VIB dat heel wat wetenschappelijke hiaten vertoont.

De Bioveiligheidsraad – een adviesorgaan -heeft ernstig voorbehoud gemaakt bij het wetenschappelijk en landbouwkundig belang van de veldproef, zo wordt benadrukt. Vragen over de langetermijneffecten op de fauna en flora en op de landbouw, blijven volgens de organisaties bovendien onbeantwoord.

Gedwongen introductie van ggo’s in België
“Waarom handelen de ministers niet in het belang van de bevolking van dit land? Waarom helpen zij mee aan de gedwongen introductie van ggo’s in België, tegen het gezond en het wetenschappelijk verstand in, terwijl in tal van andere Europese lidstaten de regeringen op dit vlak het voorzorgsbeginsel hanteren?”, luidt het nog in de mededeling.

Het persbericht werd ondertekend door onder meer BioForum, Bond Beter Leefmilieu, Climaxi, Friends of the Earth, Greenpeace België, JNM, Landwijzer, Oxfam, Velt, Vredeseilanden en Wervel. (Belga/TE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content