Onderzoek: ‘Te veel feedback geven vertraagt leerproces’

© GETTY

Te veel feedback geven hoeft niet per sé positief te zijn. Wanneer onze hersens voldoende kennis hebben opgedaan kan het ervoor zorgen dat het leerproces negatief beïnvloed wordt. Dat is de conclusie van het doctoraatsonderzoek van Katleen Vandist aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven). Feedback geven zou vooral aan het begin van het leerproces zijn nut hebben.

Tijdens het onderzoek werden 34 deelnemers bij wijze van experiment vijf dagen na elkaar gevraagd om afbeeldingen afkomstig uit twee verschillende complexe categorieën te leren. Tijdens de eerste twee dagen kregen alle deelnemers feedback telkens ze een afbeelding hadden gecategoriseerd. Nadien werden er twee groepen gemaakt, eentje die nog steeds elke dag feedback zou krijgen en een andere die slechts na een kwart van de oefeningen te horen kreeg of ze goed bezig waren. De laatste en vijfde dag kreeg niemand nog feedback.

Het doel was om na te gaan hoe goed de proefpersonen hun leerproces geautomatiseerd hadden. De resultaten tonen dat de personen die minder feedback kregen sneller en vaker het juiste antwoord gaven. ‘Zodra we een zeker expertiseniveau bereikt hebben, wordt het leerproces juist vergemakkelijkt wanneer feedback slechts af en toe wordt gegeven. Blijvend feedback geven belemmert de persoon om de vaardigheid te automatiseren. Waarom dat zo is, moet verder onderzocht worden’, stelt dr. Vandist.

De onderzoeksresultaten kunnen in de toekomst interessant zijn voor het onderwijs. Automatiseren wordt namelijk gebruikt in het aanleren van heel wat schoolse vaardigheden zoals lezen, maaltafels leren of categoriseren van dieren.

Partner Content