Als we de stereotypen mogen geloven, is de vraag 'praten vrouwen meer dan mannen', een open deur intrappen. Maar volgens onderzoekers van de Universiteit van Boston praten vrouwen niet sowieso meer dan mannen, maar hangt hun praatgedrag af van de context.

In het verleden trachtten verschillende onderzoekers al een antwoord te vinden op de vraag, of vrouwen nu daadwerkelijk meer praten dan mannen. Sommige onderzoekers zagen in hun resultaten het cliché bevestigd, terwijl andere onderzoeken dan weer uitwezen dat mannen de grootste babbelkousen zijn. Volgens wetenschappers van de Northeastern University Boston hangt alles af van de context, schrijft de The Daily Science.

Sociometer

Zo zouden vrouwen in een kleinere groep er sneller voor kiezen samen te werken, wat gepaard gaat met meer praten. In tegenstelling tot vorige studies, die gebaseerd zijn op enquêtes en dus telkens andere resultaten opleverden, gebruikte het Amerikaanse team onder leiding van David Lazer sociometers. Dit zijn draagbare apparaten, ongeveer even groot als een smartphone. Die toestellen verzamelen real-time gegevens zodat de onderzoekers een telbaar beeld krijgen van het praatgedrag van mannen en vrouwen.

Dit levert accurate gegevens op dan enquêtes, waarbij gepeild worden naar ervaringen of observaties van gesprekken. Deze methode was in het verleden niet steeds nauwkeurig omdat ons geheugen ons al eens in de steek durft laten.

Vrouwen praten meer in kleine groepen

De sociometers volgenden twee groepen mannen en vrouwen in verschillende omgevingen. De eerste groep waren universiteitsstudenten die een project moesten afwerken, terwijl de tweede groep een werknemers van een callcenter omvatte.

In beide groepen waren de vrouwen niet opvallend meer aan het woord, luidde de conclusie. Bij de universiteitsstudenten voerden de vrouwen wel langere gesprekken dan de mannen. Al golden deze bevindingen enkel bij kleine groepen. Wanneer de groep groter werd, meer dan zes deelnemers, waren het de mannen die het meeste praatten.

"Vrouwen zijn sneller geneigd om samen te werken dan mannen", aldus onderzoeker Lazer. "En wanneer je samenwerkt, praat je nu eenmaal meer. Maat dat vrouwen over het algemeen meer prater dan mannen klopt niet." (AVE)