Uit het broeikasgasrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) blijkt dat in het bijzonder de concentraties koolstofdioxide (CO2) en methaan in de atmosfeer gestegen zijn, en dit ondanks de recente economische crisis.

"Het jongste rapport toont duidelijk aan dat de belangrijkste broeikasgassen recordniveaus haalden die nooit eerder werden waargenomen sinds het pre-industriële tijdperk", zegt adjunct-secretaris-generaal van de WMO, Jeremiah Lengoasa.

De organisatie uit Genève zei dat ze bezorgd is over de "opwarming van de planeet die een toename van de methaanuitstoot met zich mee zou kunnen brengen in de arctische gebieden".

De resultaten worden volgende week besproken tijdens de VN-Klimaattop in het Mexicaanse Cancún.

Uit het broeikasgasrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) blijkt dat in het bijzonder de concentraties koolstofdioxide (CO2) en methaan in de atmosfeer gestegen zijn, en dit ondanks de recente economische crisis. "Het jongste rapport toont duidelijk aan dat de belangrijkste broeikasgassen recordniveaus haalden die nooit eerder werden waargenomen sinds het pre-industriële tijdperk", zegt adjunct-secretaris-generaal van de WMO, Jeremiah Lengoasa. De organisatie uit Genève zei dat ze bezorgd is over de "opwarming van de planeet die een toename van de methaanuitstoot met zich mee zou kunnen brengen in de arctische gebieden". De resultaten worden volgende week besproken tijdens de VN-Klimaattop in het Mexicaanse Cancún.