Het aflezen van de genetische code behoort stilaan tot de routine van het geneeskundig onderzoek. De automatische lezing van een genoom zal afwijkingen kunnen blootleggen, bijvoorbeeld in de samenstelling van het DNA.
...

Het aflezen van de genetische code behoort stilaan tot de routine van het geneeskundig onderzoek. De automatische lezing van een genoom zal afwijkingen kunnen blootleggen, bijvoorbeeld in de samenstelling van het DNA. Er worden grote inspanningen geleverd om de technologie steeds efficiënter te maken. Onderzoeker Chang Chen van imec (het interuniversitair micro-elektronicacentrum) in Leuven en zijn collega's beschrijven in Nature Communications een nieuwe techniek, waarmee ze snel de basen van een DNA-keten kunnen aflezen. DNA is in feite een héél lange keten van vier verschillende basen (aangeduid met de letters A, C, G en T). De volgorde daarvan is de genetische code die ons leven stuurt. Ruw samengevat bestaat de techniek uit het door piepkleine gaatjes ('nanoporiën') spoelen van een DNA-keten, waarvan de basen een voor een gelezen worden door op licht gebaseerde spectrometrie. Het opgepikte signaal wordt versterkt door onder meer een laagje goud aan de rand van de poriën. Een van de voordelen van de techniek is dat ze kan nagaan of er stoffen op het DNA zijn aangebracht, zoals methylgroepen. Die vormen de basis van de epigenetica: chemische stoffen op (en niet in) het DNA die mee bepalen welke genen in bruikbare kenmerken worden overgeschreven. Imec kondigde ook de ontwikkeling aan van een chip waarop cellen gekweekt kunnen worden tot weefsel voor organen, zoals het hart en de hersenen. De chip kan ook gebruikt worden voor het testen van nieuwe geneesmiddelen. Hij bevat liefst 16.000 elektroden die signalen in en tussen cellen oppikken.