Puntmutaties zijn kleine veranderingen in ons genetisch materiaal, die een sleutelelement zijn in het uitlokken van honderden aandoeningen. Verwacht wordt dat de gepersonaliseerde geneeskunde waar iedereen de mond van vol heeft, en waarbij elke patiënt binnen afzienbare tijd een specifieke behandeling zou moeten krijgen, voor een groot deel op de detectie van zulke puntmutaties zal steunen.

De klassieke methodes voor het opsporen van mutaties zijn omslachtig, en vergen vaak nogal wat voorkennis. Patrick Wagner van het Instituut voor Materialenonderzoek aan de Universiteit Hasselt beschrijft nu met een aantal collega's in het vakblad Lab on a Chip een nieuwe methode om het speurwerk te vergemakkelijken.

Hun analyse steunt op stukjes DNA met bekende eigenschappen die aan diamantelektrodes gebonden worden, en geconfronteerd worden met het DNA dat moet worden onderzocht. Daarna wordt de combinatie aan een zoutoplossing blootgesteld. De snelheid van denaturatie hangt af van het aantal verschillen tussen beide DNA-stukken. De afbraaksnelheid blijkt zelfs mee bepaald te worden door de plaats van een fout in het onderzochte stuk DNA, zodat ze meer inzicht kan verschaffen dan de huidige tests.

De methode, die volledig bij kamertemperatuur kan worden toegepast, is momenteel de snelste die beschikbaar is voor het opsporen van fouten in het DNA. (DD)

Puntmutaties zijn kleine veranderingen in ons genetisch materiaal, die een sleutelelement zijn in het uitlokken van honderden aandoeningen. Verwacht wordt dat de gepersonaliseerde geneeskunde waar iedereen de mond van vol heeft, en waarbij elke patiënt binnen afzienbare tijd een specifieke behandeling zou moeten krijgen, voor een groot deel op de detectie van zulke puntmutaties zal steunen. De klassieke methodes voor het opsporen van mutaties zijn omslachtig, en vergen vaak nogal wat voorkennis. Patrick Wagner van het Instituut voor Materialenonderzoek aan de Universiteit Hasselt beschrijft nu met een aantal collega's in het vakblad Lab on a Chip een nieuwe methode om het speurwerk te vergemakkelijken. Hun analyse steunt op stukjes DNA met bekende eigenschappen die aan diamantelektrodes gebonden worden, en geconfronteerd worden met het DNA dat moet worden onderzocht. Daarna wordt de combinatie aan een zoutoplossing blootgesteld. De snelheid van denaturatie hangt af van het aantal verschillen tussen beide DNA-stukken. De afbraaksnelheid blijkt zelfs mee bepaald te worden door de plaats van een fout in het onderzochte stuk DNA, zodat ze meer inzicht kan verschaffen dan de huidige tests. De methode, die volledig bij kamertemperatuur kan worden toegepast, is momenteel de snelste die beschikbaar is voor het opsporen van fouten in het DNA. (DD)