Uit en nieuwe Chinese studie in het vakblad Nature Medicine blijkt dat het initiële sterftecijfer van Covid-19 zoals verwacht te hoog werd ingeschat.
...

Uit en nieuwe Chinese studie in het vakblad Nature Medicine blijkt dat het initiële sterftecijfer van Covid-19 zoals verwacht te hoog werd ingeschat. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei begin maart nog dat het virus in 5,8 procent van de bevestigde gevallen in Wuhan, het aanvankelijke epicentrum van de uitbraak, dodelijk was, maar het team van Chinese onderzoekers gelooft nu dat ze een betere schatting van de dodelijkheid heeft kunnen maken op basis van verschillende openbare en particuliere databanken. Een kanttekening is dat ook in deze gegevens de niet-geteste en niet-gediagnosticeerde gevallen niet in rekening werden gebracht. Om een correcte mortaliteit te berekenen, moeten epidemiologen nochtans weten hoeveel totale besmette gevallen er zijn.Volgens de studie, onder leiding van viroloog Joseph Wu van de Hong Kong University, doodde het nieuwe coronavirus in Wuhan naar schatting 1,4 procent van de patiënten met symptomen. Belangrijk om weten is dat het hier gaat om de 'symptomatic case fatality' en niet de 'infection fatality risk'. Het cijfer van 1,4 procent duidt dus op de kans op overlijden gegeven dat je symptomen hebt. Er is echter meer en meer bewijs dat de meerderheid van de gevallen asymptomatisch zijn, waardoor de infection fatality risk dus nog veel lager zal liggen. 1,4 is nog steeds een hoog percentage, maar ligt een stuk lager dan de aanvankelijk geschatte globale mortaliteit, die door de WHO 'ruw' berekend werd op 'tussen de 2 en 4 procent'.De auteurs zijn van mening dat zij een vollediger beeld hebben geschetst van de mortaliteit dan in het begin van de uitbraak. 'Het schatten van het werkelijke aantal gevallen - nodig om de ernst per geval te bepalen - is een uitdaging in de context van een overbelast gezondheidssysteem dat het aantal gevallen niet met zekerheid kan vaststellen', schrijven de onderzoekers. De studie keek ook naar de relatie tussen leeftijd en sterven. Daaruit blijkt dat hoe hoger de leeftijd, hoe hoger het sterftepercentage. En dat op een manier dat 'ongezien is bij eender welke pandemie of seizoensgriep', schrijven de onderzoekers. Zo blijkt de 'symptomatic case fatality' voor 80-plussers op 6 procent te liggen. Mensen ouder dan 59 jaar met symptomen hebben meer dan vijf keer meer kans om te overlijden dan mensen tussen de 30 en 59 jaar, voor wie het risico 0,5 procent bedraagt. Voor mensen onder de 30 bedraagt het sterftepercentage 0,3 procent. Ook het risico op het ontwikkelen van symptomen stijgt met de leeftijd, zo'n vier procent per jaar voor mensen tussen de 30 en 60, aldus de studie. Mensen boven de 60 hebben twee keer meer kans om symptomen te ontwikkelen dan zij tussen 30 en 59. De onderzoekers benadrukken dat de sterftecijfers niet zomaar kunnen worden toegepast op andere landen. Bij het begin van de virusuitbraak werd het gezondheidssysteem in Wuhan immers immens overbevraagd. Ter vergelijking: de mortaliteitsgraad in de rest van China (0,7 procent) lag beduidend lager dan in Wuhan. Landen die zich goed hebben voorbereid op de epidemie zullen een lager sterftecijfer kennen. Profiel sterfgevallen ItaliëEen van de landen die niet voorbereid bleken op Covid-19, is Italië. Daar heeft de Italiaanse Hoge Gezondheidsraad op basis van een honderdtal medische dossiers voor het eerste gedetailleerde gegevens vrijgegeven over de overleden patiënten. Zo blijkt dat de gestorven patiënten die positief getest werden, een gemiddelde leeftijd hebben van meer dan 80 jaar, 80,3 om precies te zijn. Het gaat overwegend om mannen. De vrouwen maken slechts 25,8 procent uit van de sterfgevallen in Italië. Daarnaast blijkt uit het beperkt aantal medische dossiers dat de meerderheid van de doden aan chronische ziekten leed waardoor een infectie van de luchtwegen gemakkelijker tot een overlijden kan leiden. Slechts twee overleden personen bleken geen drager van een reeds bestaande aandoening. Het onderzoek van de dossiers is evenwel nog niet afgesloten, er zouden dus bij deze twee gevallen nog andere doodsoorzaken dan Covid-19 aan het licht kunnen komen.De Italiaanse Hoge Gezondheidsraad benadrukt daarenboven dat het in de huidige situatie niet mogelijk is om te achterhalen of de sterfgevallen effectief te wijten zijn aan Covid-19 of aan een zware onderliggende aandoening. Om op dit punt klaarheid te brengen en echte gegevens te verschaffen 'zullen we, naarmate we de dossiers ter beschikking krijgen, ze verder uitdiepen. In ieder geval zijn de bevolkingsgroepen die de grootste risico lopen, diegene die lijden aan verschillende aandoeningen.'