Hepatitis C wordt veroorzaakt door een virus dat wereldwijd 180 miljoen mensen heeft besmet. Als ze niet behandeld wordt, veroorzaakt een besmetting levercirrose en leverkanker, en is ze een belangrijke reden voor levertransplantatie.

Er wordt naarstig gewerkt aan middelen om het virus te bestrijden. Catherine Verfaillie van het Stamcel Instituut aan de Katholieke Universiteit Leuven beschrijft met een aantal collega's in de Journal of Hepatology hoe ze erin geslaagd zijn om vanuit embryonale stamcellen levercellen te maken waarin het virus zich probleemloos vermenigvuldigt, zodat de cellen een geschikte bron vormen voor de evaluatie van nieuwe bestrijdingsmiddelen tegen de ziekte. De virusdeeltjes die uit deze cellen komen, zijn perfect in staat andere cellen te besmetten.

Tot voor kort moesten voor de tests leverkankercellen gebruikt worden, vooral omdat er te weinig mogelijkheden zijn om aan gewone levercellen te raken. Maar kankercellen gedragen zich op verschillende vlakken anders dan normale cellen, wat voor problemen bij de interpretatie van de resultaten zorgde.

Stamcellen zijn een soort oercellen die onder de juiste omstandigheden kunnen uitgroeien tot eender welke lichaamscel.

Krachtige virusremmer
Het systeem zal ongetwijfeld gebruikt worden voor het werk van viroloog Johan Neyts van de KU Leuven, die meewerkte aan het stamcelonderzoek. Hij is een nieuwe klasse van krachtige virusremmers op het spoor, waaruit in samenwerking met een Amerikaans biofarmaceutisch bedrijf een nieuw geneesmiddel werd gepuurd. De eerste tests met het middel zijn veelbelovend: na een behandeling van twaalf weken met de nieuwe molecule in combinatie met enkele andere middelen bleek het virus bij een groot aantal patiënten volledig verdwenen te zijn.

Momenteel wordt de strijd tegen het virus gevoerd met interferon en een ander middel, die beide weinig krachtig zijn. Een behandeling kan tot 48 weken duren. Interferon moet worden ingespoten, en leidt tot hinderlijke neveneffecten zoals koorts en depressie.

Voor de nieuwe behandeling is interferon niet langer nodig, wat een beduidende vooruitgang in de efficiëntie van de strijd tegen het virus betekent. (DD)

Hepatitis C wordt veroorzaakt door een virus dat wereldwijd 180 miljoen mensen heeft besmet. Als ze niet behandeld wordt, veroorzaakt een besmetting levercirrose en leverkanker, en is ze een belangrijke reden voor levertransplantatie. Er wordt naarstig gewerkt aan middelen om het virus te bestrijden. Catherine Verfaillie van het Stamcel Instituut aan de Katholieke Universiteit Leuven beschrijft met een aantal collega's in de Journal of Hepatology hoe ze erin geslaagd zijn om vanuit embryonale stamcellen levercellen te maken waarin het virus zich probleemloos vermenigvuldigt, zodat de cellen een geschikte bron vormen voor de evaluatie van nieuwe bestrijdingsmiddelen tegen de ziekte. De virusdeeltjes die uit deze cellen komen, zijn perfect in staat andere cellen te besmetten. Tot voor kort moesten voor de tests leverkankercellen gebruikt worden, vooral omdat er te weinig mogelijkheden zijn om aan gewone levercellen te raken. Maar kankercellen gedragen zich op verschillende vlakken anders dan normale cellen, wat voor problemen bij de interpretatie van de resultaten zorgde. Stamcellen zijn een soort oercellen die onder de juiste omstandigheden kunnen uitgroeien tot eender welke lichaamscel. Krachtige virusremmer Het systeem zal ongetwijfeld gebruikt worden voor het werk van viroloog Johan Neyts van de KU Leuven, die meewerkte aan het stamcelonderzoek. Hij is een nieuwe klasse van krachtige virusremmers op het spoor, waaruit in samenwerking met een Amerikaans biofarmaceutisch bedrijf een nieuw geneesmiddel werd gepuurd. De eerste tests met het middel zijn veelbelovend: na een behandeling van twaalf weken met de nieuwe molecule in combinatie met enkele andere middelen bleek het virus bij een groot aantal patiënten volledig verdwenen te zijn. Momenteel wordt de strijd tegen het virus gevoerd met interferon en een ander middel, die beide weinig krachtig zijn. Een behandeling kan tot 48 weken duren. Interferon moet worden ingespoten, en leidt tot hinderlijke neveneffecten zoals koorts en depressie. Voor de nieuwe behandeling is interferon niet langer nodig, wat een beduidende vooruitgang in de efficiëntie van de strijd tegen het virus betekent. (DD)