Zelfs 4000 jaar geleden al was er een duidelijke geslachtsgebonden verdeling van de activiteiten in op z'n minst sommige toenmalige mensengemeenschappen. Een verslag in The Journal of Archaeological Science meldt dat uitsluitend vrouwen toen hun voorste tanden gebruikten om draden te maken en koorden ...

Zelfs 4000 jaar geleden al was er een duidelijke geslachtsgebonden verdeling van de activiteiten in op z'n minst sommige toenmalige mensengemeenschappen. Een verslag in The Journal of Archaeological Science meldt dat uitsluitend vrouwen toen hun voorste tanden gebruikten om draden te maken en koorden te vlechten. De conclusie volgde uit een studie van de tanden van 106 schedels die op een site in het zuiden van Spanje gevonden werden. Microscopische analyses laten toe sporen op tanden te ontdekken die veroorzaakt werden door deze bedrijvigheid. Bij geen enkele schedel van een man werden deze specifieke verweringspatronen aangetroffen. Het onderzoek toonde ook aan dat de koordenmaakactiviteit al op jonge leeftijd begon, en dat vrouwen hem niet zelden hun leven lang volhielden. Maar dat wil niet zeggen dat vrouwen in de prehistorie systematisch aan de haard bleven zitten. De mythe van de 'Machtige Jager' heeft lang hardnekkig standgehouden, maar wordt steeds meer door de feiten achterhaald. Een studie in Science Advances concludeert dat ook vrouwen deelnamen aan prehistorische jachtpartijen. Het verslag beschrijft het oudste graf van een jager dat in Amerika, met name in de Andes in Peru, gevonden werd: er was een tienervrouw in begraven, samen met stenen pijlpunten om op wild te jagen en stenen messen om vlees van karkassen te snijden. Van de 27 graven waarin een jager begraven was, van wie het geslacht bepaald kon worden, waren er 11 vrouwen. Vrouwen stonden dus ook toen al hun mannetje.