Het zal veel mensen wel tegen de borst stoten, maar factoren gelinkt aan welzijn sturen mee de mate waarin moeders zich inzetten voor hun kinderen, zelfs - en misschien wel vooral - op het onbewuste niveau.

In de American Journal of Physical Anthropology verscheen een studie die aantoont dat arme moeders in Noord-Kenia vettere melk produceren voor hun dochters dan voor hun zonen. Rijkdom werd gedefinieerd als de hoeveelheid land en het aantal schapen en geiten waarover het gezin waarvan een vrouw deel uitmaakt, kon beschikken.

De studie geeft voeding aan een hypothese die al een tijd geleden werd geformuleerd, in de context van analyses van verdeling van investeringen tussen ouders en kinderen. Een van de stellingen was dat arme moeders meer in dochters zullen investeren dan in zonen, omdat de kans dat een arm meisje zich later toch voortplant, groter is dan die van een arme jongen. Daartegenover staat de stelling dat rijkere moeders meer in zonen zullen investeren, omdat rijkdom jongens een voorsprong in de voortplantingscapaciteiten geeft. Jongens kunnen zich in het algemeen meer voortplanten dan meisjes.

En zoals we ondertussen allemaal wel weten: de mate waarin iemand zijn genen doorgeeft naar de volgende generaties, bepaalt zijn of haar biologisch succes. (DD)