De Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Asscher had het instituut gevraagd na te gaan of de aanpassing van de werkweek effect heeft op de zorgverdeling, maar dat valt dus tegen. 'Je kan arbeidstijd wel van bovenaf opleggen, maar je kan niet zeggen dat ze dan wel de taken thuis eerlijker moeten verdelen', aldus onderzoekster Marian Van der Klein. 'Het is vooral een mentaliteitskwestie.'

"Vrouwen denken dat het een individuele keuze is. Ze willen een relatie met de kinderen opbouwen, zelf voor ze zorgen. Als je naar de statistieken kijkt, is daar weinig individueels aan."

Hoewel vrouwen steeds meer zijn gaan werken, besteden ze met gemiddeld twintig uur per week meer dan dubbel zoveel tijd aan het huishouden dan mannen. Hun aandeel in het huishouden beperkt zich namelijk tot negen uur.

Bewuste keuze

Het traditionele kostwinnersmodel heeft plaatsgemaakt voor een huishouden met anderhalf inkomen. Want de vrouw mag dan wel meer werken dan vroeger, ze doet dat nog steeds vaker deeltijds. 'Ze kiezen er zelf voor', zegt Van der Klein. 'Tenminste, ze denken dat het een individuele keuze is. Ze willen een relatie met de kinderen opbouwen, zelf voor ze zorgen. Als je naar de statistieken kijkt, is daar weinig individueels aan. Uit elk onderzoek blijkt dat tijd voor zorgtaken voor vrouwen belangrijker is dan voor mannen.'

In de Nederlandse Tweede Kamer zijn de resultaten van het onderzoek alvast goed voor een heropend debat over de balans tussen werk en privé.

Bron: Trouw

(EK)