Een studie van de School of Psychologie van de Universiteit van West-Londen, toont aan dat zingen en een muziekinstrument spelen het gedrag van kinderen erg kan bevorderen.

Kinderen die net muziek hadden gemaakt, bleken meer behulpzaam en vertoonden betere probleem-oplossende vaardigheden, dan kinderen die enkel naar een verhaaltje hadden geluisterd.

De studie deelde 24 kinderen van vier jaar oud in twee verschillende groepen in. De muziekgroep speelde percussie en zong liedjes. In de verhaalgroep bleven de kinderen rustig zitten terwijl ze naar een verhaal luisterden dat hen werd voorgelezen.

Behulpzaam

Daarna werden de kinderen getest op samenwerking en behulpzaamheid. Op vlak van behulpzaamheid waren de resultaten het opmerkelijkst. Kinderen uit de muziekgroep waren tot dertig keer meer behulpzaam dan de kinderen uit de verhaalgroep.

Ook voor samenwerking waren de resultaten verrassend. Het was tot zes keer meer waarschijnlijk dat kinderen die net muziek hadden gemaakt, gingen samenwerken.

"De studie benadrukt het belang van muziek in het leven van een kind op vlak van sociale vaardigheden en behulpzaamheid. Muziek maken in de klas, vooral door te zingen, kan leerlingen met leerproblemen of emotionele moeilijkheden helpen zich minder uitgesloten te voelen op school", zegt de hoofdauteur van de studie, Rie Davies.

'Wij'-gevoel

Kinderen zouden, volgens de onderzoekers, de neiging hebben muziek te maken en daar ook van te genieten. Bovendien zorgt de combinatie van zang en spel ervoor dat het maken van muziek als een gezamenlijke actie wordt gezien door de 'wij'-groep. Dat gevoel zorgde ervoor dat de kinderen in de studie beter gingen samenwerken en elkaar sneller hielpen.

De studie bevestigt het idee dat muziek niet zomaar een nevenproduct is van het menselijk brein, maar ook werkelijk belangrijke functies vervult. Een van die functies kan het onderhouden van sociale relaties tussen leden van verschillende groepen zijn en kan zo uiteindelijk de samenwerking bevorderen. Het onderzoek werd gepubliceerd door de British Psychological Society.

Een studie van de School of Psychologie van de Universiteit van West-Londen, toont aan dat zingen en een muziekinstrument spelen het gedrag van kinderen erg kan bevorderen. Kinderen die net muziek hadden gemaakt, bleken meer behulpzaam en vertoonden betere probleem-oplossende vaardigheden, dan kinderen die enkel naar een verhaaltje hadden geluisterd.De studie deelde 24 kinderen van vier jaar oud in twee verschillende groepen in. De muziekgroep speelde percussie en zong liedjes. In de verhaalgroep bleven de kinderen rustig zitten terwijl ze naar een verhaal luisterden dat hen werd voorgelezen.Daarna werden de kinderen getest op samenwerking en behulpzaamheid. Op vlak van behulpzaamheid waren de resultaten het opmerkelijkst. Kinderen uit de muziekgroep waren tot dertig keer meer behulpzaam dan de kinderen uit de verhaalgroep.Ook voor samenwerking waren de resultaten verrassend. Het was tot zes keer meer waarschijnlijk dat kinderen die net muziek hadden gemaakt, gingen samenwerken."De studie benadrukt het belang van muziek in het leven van een kind op vlak van sociale vaardigheden en behulpzaamheid. Muziek maken in de klas, vooral door te zingen, kan leerlingen met leerproblemen of emotionele moeilijkheden helpen zich minder uitgesloten te voelen op school", zegt de hoofdauteur van de studie, Rie Davies.Kinderen zouden, volgens de onderzoekers, de neiging hebben muziek te maken en daar ook van te genieten. Bovendien zorgt de combinatie van zang en spel ervoor dat het maken van muziek als een gezamenlijke actie wordt gezien door de 'wij'-groep. Dat gevoel zorgde ervoor dat de kinderen in de studie beter gingen samenwerken en elkaar sneller hielpen.De studie bevestigt het idee dat muziek niet zomaar een nevenproduct is van het menselijk brein, maar ook werkelijk belangrijke functies vervult. Een van die functies kan het onderhouden van sociale relaties tussen leden van verschillende groepen zijn en kan zo uiteindelijk de samenwerking bevorderen. Het onderzoek werd gepubliceerd door de British Psychological Society.