Een vijfde van de in een ziekenhuis opgenomen kinderen kampt met belangrijke emotionele of psychologische problemen. Daarom ijveren kinderartsen voor de uitbouw en financiering van psychopedagogische teams met kinderpsychologen binnen de afdelingen kindergeneeskunde.

Dat blijkt uit gesprekken van het medische vakblad 'de Specialisten' met kinderartsen. Volgens dokter Philippe Alliet, voorzitter van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde, is een adequate behandeling van dergelijke problemen essentieel.

Daarom pleiten de pediatrieverenigingen voor een tweesporenbeleid dat zowel het kind in zijn totaliteit erkent. Ook vinden ze een gefinancierde spelbegeleiding noodzakelijk. Nochtans is die al in de wet voorzien sinds de jaren '90.

Volgens Alliet is een totaalaanpak vereist zodat kinderen van minder gegoede ouders niet uit de boot vallen. "Door de pediatrische zorgprogramma's globaal te financieren, kunnen paramedici voorzieningen aanbieden aan alle patiënten", aldus de voorzitter.

Verpleegkundigen

Ook zouden er tot een vijfde meer verpleegkundigen nodig zijn. "Sowieso is de verpleegkundige omkadering niet schitterend want de manier van registreren houdt enkel rekening met zorg aan volwassenen. Bij het prikken van een infuus of het uitvoeren van een bloedname vergt een tweejarig kind niet enkele een verpleegkundige voor de zorg maar ook een personeelslid om het in bedwang te houden. Dat is niet voorzien", besluit Alliet.

Een vijfde van de in een ziekenhuis opgenomen kinderen kampt met belangrijke emotionele of psychologische problemen. Daarom ijveren kinderartsen voor de uitbouw en financiering van psychopedagogische teams met kinderpsychologen binnen de afdelingen kindergeneeskunde. Dat blijkt uit gesprekken van het medische vakblad 'de Specialisten' met kinderartsen. Volgens dokter Philippe Alliet, voorzitter van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde, is een adequate behandeling van dergelijke problemen essentieel. Daarom pleiten de pediatrieverenigingen voor een tweesporenbeleid dat zowel het kind in zijn totaliteit erkent. Ook vinden ze een gefinancierde spelbegeleiding noodzakelijk. Nochtans is die al in de wet voorzien sinds de jaren '90. Volgens Alliet is een totaalaanpak vereist zodat kinderen van minder gegoede ouders niet uit de boot vallen. "Door de pediatrische zorgprogramma's globaal te financieren, kunnen paramedici voorzieningen aanbieden aan alle patiënten", aldus de voorzitter. Verpleegkundigen Ook zouden er tot een vijfde meer verpleegkundigen nodig zijn. "Sowieso is de verpleegkundige omkadering niet schitterend want de manier van registreren houdt enkel rekening met zorg aan volwassenen. Bij het prikken van een infuus of het uitvoeren van een bloedname vergt een tweejarig kind niet enkele een verpleegkundige voor de zorg maar ook een personeelslid om het in bedwang te houden. Dat is niet voorzien", besluit Alliet.